Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost

Via het keuzemenu aan de linkerzijde van deze pagina, kunt u een onderwerp kiezen waar u meer over wilt weten.
Het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina leidt u naar de andere wijkgemeentes en de algemene site van de Protestantse Gemeente Drachten.

Wijkgebonden informatie staat op de website van de eigen wijkkerk. De predikanten van Oost, hebben een eigen pagina waarin zij kerkelijk nieuws melden.
Informatie die voor heel Drachten bestemd is kunt u vinden op de centrale gemeenschappelijke website. U kunt rechtsboven naar de diverse wijken of de centrale website van de protestantse gemeente Drachten toegaan.

We hopen dat u als nieuwkomer of als 'oudgediende' in wijk Oost op de website de informatie kunt vinden die voor u van belang is.

Van De Meent
Vandaag, maandag 21 augustus, zal ik weer (voorzichtig) mijn ambtelijk werk hervatten. Ik zie ernaar uit. Het viel niet mee om van de zijlijn toe te kijken terwijl er zoveel in onze wijk gebeurde, maar het kon niet anders.
De eerste weken zal ik mijn werkzaamheden voorzichtig opbouwen en kijken hoe het gaat. Ik wil in ieder geval het crisispastoraat en de diensten weer voor mijn rekening nemen. In overleg met de voorzitter en scriba (en uiteraard de ARBO-arts) zullen wij gaan kijken hoe het gaat en zo doorbouwen naar weer 100% beschikbaarheid.
Mijn conditie is weer uitstekend en dat geeft moed en vertrouwen dat het allemaal wel weer gaat lukken.
Wij hebben, ondanks alles, een hele goede vakantie gehad.
Weer opgeladen met energie ga ik met vertrouwen, plezier en enthousiasme aan de slag.
In de afgelopen weken ben ik vervangen door Akke Oppewal, Tineke Bosma en ds. Bert de Ruiter, maar ook anderen in de pastorale raad en de kerkenraad hebben veel werk verzet. Bedankt voor jullie inzet en vervanging.
Nogmaals, heel erg bedank voor alle meeleven en betrokkenheid. Dat was fantastisch.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bezwaar tegen publicatie
Mutaties in de wijk worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Oost.
Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van mutaties of wijzigingen die u aangaan, dient u dit tijdig en schriftelijk te laten weten aan de wijkscriba.