Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost

Via het keuzemenu aan de linkerzijde van deze pagina, kunt u een onderwerp kiezen waar u meer over wilt weten.
Het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina leidt u naar de andere wijkgemeentes en de algemene site van de Protestantse Gemeente Drachten.

Wijkgebonden informatie staat op de website van de eigen wijkkerk. De predikanten van Oost, hebben een eigen pagina waarin zij kerkelijk nieuws melden.
Informatie die voor heel Drachten bestemd is kunt u vinden op de centrale gemeenschappelijke website. U kunt rechtsboven naar de diverse wijken of de centrale website van de protestantse gemeente Drachten toegaan.

We hopen dat u als nieuwkomer of als 'oudgediende' in wijk Oost op de website de informatie kunt vinden die voor u van belang is.


Gedicht van de week

Dag, lieve medemens,
neem de tijd om gelukkig te zijn.
Je bent een wandelend wonder op deze aarde.
Je bent enig, uniek, onvervangbaar. Weet je dat?
Waarom sta je niet verstomd,
ben je niet blij, verbaasd over jezelf
en over al die anderen om je heen?
Vind je het zo gewoon,
zo vanzelfsprekend, dat je leeft,
dat je leven mag, dat je tijd krijgt
om te zingen en te dansen, om gelukkig te zijn?
Waarom dan de tijd verliezen in een zinloze jacht
naar geld en bezit?
Waarom je een massa zorgen maken
om dingen van morgen en overmorgen?
Waarom ruzie maken, je vervelen,
je verdrinken in zinloos amusement
en slapen als de zon schijnt?
Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn.
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf,
maar ruimte, om te parkeren in de zon!

Phil Bosmans

Informatie voor de eredienst

Om predikanten die voorgaan in de Menorah beter op de hoogte te laten zijn over de gebruiken en "lied voor de dienst" zijn in de map 'Documenten/informatie voor de eredienst' enkele documenten te lezen die het voorgaan in de Menorah hopenlijk wat gemakkelijker maken.
Nieuw is de liedlijst voor de Menorah en de Zuiderkerk voor 2017 t/m 10 september 2017. 
Er is een aangepast document met de orde van de eredienst en aanvullende gegevens.


Bezwaar tegen publicatie
Mutaties in de wijk worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Oost.
Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van mutaties of wijzigingen die u aangaan, dient u dit tijdig en schriftelijk te laten weten aan de wijkscriba.