Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost

Via het keuzemenu aan de linkerzijde van deze pagina, kunt u een onderwerp kiezen waar u meer over wilt weten.
Het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina leidt u naar de andere wijkgemeentes en de algemene site van de Protestantse Gemeente Drachten.

Wijkgebonden informatie staat op de website van de eigen wijkkerk. De predikanten van Oost, hebben een eigen pagina waarin zij kerkelijk nieuws melden.
Informatie die voor heel Drachten bestemd is kunt u vinden op de centrale gemeenschappelijke website. U kunt rechtsboven naar de diverse wijken of de centrale website van de protestantse gemeente Drachten toegaan.

We hopen dat u als nieuwkomer of als 'oudgediende' in wijk Oost op de website de informatie kunt vinden die voor u van belang is.

 

Gedicht van de week:

 

de Emmaüsgangers

Terwijl Hij naast hen liep
en met hen sprak
zagen zij Hem nog voor
een 'vreemde' aan.
Pas toen Hij naast hen zat
't brood voor hen brak
vernamen zij
dat Hij was opgestaan

en blij zijn zij
de wereld ingegaan...

Lucas 24:13-35

 

Informatie voor de eredienst
Om predikanten die voorgaan in de Menorah beter op de hoogte te laten zijn over de gebruiken en "lied voor de dienst" zijn in de map 'Documenten/informatie voor de eredienst' enkele documenten te lezen die het voorgaan in de Menorah hopenlijk wat gemakkelijker maken.
Nieuw is de liedlijst voor de Menorah en de Zuiderkerk voor 2016-2017 tm februari 2017.


Bezwaar tegen publicatie
Mutaties in de wijk worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Oost.
Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van mutaties of wijzigingen die u aangaan, dient u dit tijdig en schriftelijk te laten weten aan de wijkscriba.