Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost

Via het keuzemenu aan de linkerzijde van deze pagina, kunt u een onderwerp kiezen waar u meer over wilt weten.
Het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina leidt u naar de andere wijkgemeentes en de algemene site van de Protestantse Gemeente Drachten.

Wijkgebonden informatie staat op de website van de eigen wijkkerk. De predikanten van Oost, hebben een eigen pagina waarin zij kerkelijk nieuws melden.
Informatie die voor heel Drachten bestemd is kunt u vinden op de centrale gemeenschappelijke website. U kunt rechtsboven naar de diverse wijken of de centrale website van de protestantse gemeente Drachten toegaan.

We hopen dat u als nieuwkomer of als 'oudgediende' in wijk Oost op de website de informatie kunt vinden die voor u van belang is.

 

Citaat van de week:

Een ware ontdekkingstocht is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen. 

Marcel Proust

Inspiratieochtend Vraagelkaar
Samen gezellig koffiedrinken, een terrasje pakken, handwerken of fietsen?
Weet u wie er evenals u behoefte aan heeft?
Bij Vraagelkaar delen leden van de kerk waar ze behoefte aan hebben of wat ze leuk vinden om te doen.
Iedereen kan meedoen, zowel via internet als via de telefoon.
Vraagelkaar zorgt dat het weer makkelijk en gewoon wordt om samen iets te doen of iets voor elkaar te betekenen.
Meedoen is spontaan en vrijblijvend. Het is juist de bedoeling dat de vragen concreet en niet te groot zijn, waardoor het leuk is om af en toe iets voor elkaar te betekenen of een keertje samen op stap te gaan.
Op 30 maart organiseert Vraagelkaar in samenwerking met de Oase, de Menorah en de Zuiderkerk een inspiratieochtend in de Menorah in Drachten.
Naast een leuke inspiratieworkshop, kunt u meedoen met spelletjes, uw nagels laten lakken of vragen stellen over uw computer of tablet.
Opgeven kan via VraagElkaar onder vermelding van inspiratieochtend kerk in Drachten.
Ook kunt u zich opgeven op de intekenlijst bij de ingang van de kerk.
Wilt u aangeven van welke kerk u lid bent en wat u leuk vindt om te doen, of waar u praktische ondersteuning bij zoekt?
Dan zorgen wij voor een sprankje geluk!
Datum : donderdag 30 maart 2017
Tijd : van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie : de Menorah, Dwarswijk 350
Kosten : er zijn aan deze ochtend geen kosten verbonden

Voorjaarsmarkt.
Een honderdtal medewerkers zijn druk in de weer geweest om alles klaar te krijgen voor de verkoping op donderdag en vrijdag 9 en 10 maart. Zaterdagochtend werd alles weer opgeruimd en bezemschoon opgeleverd. Maandag werkte een schoonmaakploeg met sopdoeken de hele kerk schoon. Een aantal mannen hebben de overgebleven spullen afgeleverd bij de kringloop
De opbrengst van 2 dagen verkoop en andere acties was € 8150,- 
In de fotomap kunt u de foto's bewonderen.

Informatie voor de eredienst
Om predikanten die voorgaan in de Menorah beter op de hoogte te laten zijn over de gebruiken en "lied voor de dienst" zijn in de map 'Documenten/informatie voor de eredienst' enkele documenten te lezen die het voorgaan in de Menorah hopenlijk wat gemakkelijker maken.
Nieuw is de liedlijst voor de Menorah en de Zuiderkerk voor 2016-2017 tm februari 2017.


Bezwaar tegen publicatie
Mutaties in de wijk worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Oost.
Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van mutaties of wijzigingen die u aangaan, dient u dit tijdig en schriftelijk te laten weten aan de wijkscriba.