Adventsproject kindernevendienst

Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee.

In de Adventstijd leven we van de verwachting.
Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin.
We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde Advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de toekomst zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken.
Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. Elke week in deze periode wordt er een nieuw stuk toegevoegd aan de projectposter voor in de kerk.
Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Namens de leiding van de Kindernevendienst,
Gea Postma

Ga naar boven