Gezamenlijke startzondag 2016

Wat was de Startzondag op 18 september in de Zuiderkerk een fijne, gezellige dag. U kunt er op de pagina van ds Boschma iets meer over lezen.

En wat is de actie voor de Voedselbank Smallingerland een succes geworden!

Drie weken lang bracht u van alles mee wat nodig is aan boodschappen in een gezin. Wat fijn dat u aan de oproep zo ruimschoots gehoor hebt gegeven!
Dirk Meijer - die als afgevaardigde van de Voedselbank aanwezig was - vertelde in zijn dankwoordje dat men hier heel blij mee is; het zijn allemaal houdbare producten die men niet zo veel krijgt aangeboden.

Maandagochtend zijn vijf mensen een uur lang bezig geweest om alle boodschappen in dozen te pakken. Twee grote auto's bomvol; er kon geen pakje rijst meer bij. Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan deze actie! Het was fantastisch! Trouwens, wist u dat de Voedselbank er graag wat vrijwilligers bij wil hebben, omdat ze binnenkort elke week voedsel uit gaan delen in plaats van één keer in de 14 dagen? Dus..........!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T. 06-14451944

STARTZONDAG 18 SEPTEMBER 2016 in de ZUIDERKERK

PROGRAMMA
9.30 uur   : Kerkdienst met als thema: DEEL JE LEVEN! Voorgangers: ds. Aafke Nicolai en ds. Anne Henk Boschma
10.45 uur : Gezamenlijk koffiedrinken
11.15 uur : Drankje / activiteiten (ontmoeting, kennismaken, wandelen in groepjes, creatief bezig zijn met bloemen, met elkaar zingen)
12.30 uur : Samen eten
13.45 uur : Afsluiting met een korte viering
Vanaf de koffie tot de lunch is er voor de kinderen en de tieners een eigen programma.
De catering
Aan de inwendige mens is natuurlijk ook gedacht. Vanaf zondag 28 augustus zullen er drie weken lang lijsten in de Menorah en de Zuiderkerk liggen, waarop u kunt invullen of u iets wilt bakken voor bij de koffie en/of iets te eten mee wilt nemen voor de lunch.
De vorige startzondagen was dat een groot succes, mogen we ervan uit gaan dat u weer meewerkt aan het slagen ervan?
Voor de Startzondag is gekozen voor het thema ‘Deel je leven’. En om daar in praktische zin handen en voeten aan te geven willen wij als gemeentes van de Zuiderkerk en de Menorah in de weken vóór en op de Startzondag zelf een actie houden om met elkaar voedsel in te zamelen voor de voedselbank.
De actie voor de voedselbank
Vanaf zondag 4 september wordt u allen drie weken lang in de gelegenheid gesteld om boodschappen mee te nemen naar zowel de Zuiderkerk als de Menorah. Het gaat om houdbare producten, bijvoorbeeld: 

Rijst en pasta’s / groenten/fruit in blik / jams en zoetwaren / pakjes soep, macaronimix, spaghettisaus / koffie en thee / potjes babyvoeding / schoonmaakartikelen, zeeppoeder / frisdranken / koekjes, chips / en alles wat er in een gezin nodig is. Voor alles geldt: mits de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en de verpakking onaangebroken is.
Wij hopen zo te laten zien wat ‘Deel je leven ‘inhoudt, en de Voedselbank Drachten blij te maken met een mooie voorraad etenswaren voor mensen die dat nodig hebben.

STARTZONDAG 18 SEPTEMBER IN DE ZUIDERKERK: 
ALLEMAAL VAN HARTE UITGENODIGD!

Met vriendelijke groet, de werkgroep Startzondag 2016, 
ds. Anne Henk Boschma, Willemien de Jong, Ineke Krol, ds. Aafke Nicolai, Conny van der Tuuk en Coby de Vries

Op zondag 18 september mogen we weer met elkaar de jaarlijkse STARTZONDAG vieren, deze keer in de Zuiderkerk. Het thema van deze dag is: ‘DEEEL JE LEVEN’.
Startzondag is de dag waarop we weer beginnen met het gemeentewerk en alle activiteiten die er georganiseerd en geboden worden. We mogen dan –na een welverdiende vakantie- weer samen aan de slag gaan om van onze beide wijken bloeiende gemeentes te maken. We hopen dat daar heel veel gemeenteleden aan mee gaan doen. En dat dat zijn uitstraling naar ‘buiten’ zal hebben.
We beginnen met een kerkdienst, waarbij aan het thema’ DEEL JE LEVEN’ op een ludieke manier gestalte zal worden gegeven.
Voorgangers zijn ds. Aafke Nicolai en ds. Anne Henk Boschma. Het Startzondagkoor, een koor van gemeenteleden uit Zuid en Oost, zal medewerking verlenen aan deze dienst.
De catering
Aan de inwendige mens is natuurlijk ook gedacht. Vanaf zondag 28 augustus zullen er drie weken lang lijsten in de Menorah en de Zuiderkerk liggen, waarop u kunt invullen of u iets wilt bakken voor bij de koffie en/of iets te eten mee wilt nemen voor de lunch. De vorige startzondagen was dat een groot succes, mogen we ervan uit gaan dat u weer meewerkt aan het slagen ervan?
Voor de kinderen wordt er tussen de kerkdienst tot aan de lunch ook van alles georganiseerd: er is een springkussen, er kan gevoetbald worden, getekend met stoepkrijt, of geknutseld, enzovoort. En de tieners hebben weer een mooi eigen programma. Ook voor de volwassenen zijn er activiteiten waaraan men kan deelnemen. Hoewel: gewoon gezellig met elkaar koffiedrinken kan natuurlijk ook!
Ook zullen de kinderen de dag heel vrolijk zingend te beginnen. En alle kinderen kunnen zingen, vooral met een heuse muziekinstallatie, dus….. geef je op!!

De actie voor de Voedselbank
Voor de Startzondag is gekozen voor het thema ‘Deel je leven’. En om daar in praktische zin handen en voeten aan te geven willen wij als gemeentes van de Zuiderkerk en de Menorah in de weken vóór en op de Startzondag zelf een actie houden om met elkaar voedsel in te zamelen voor de voedselbank.
Vanaf zondag 4 september wordt u allen drie weken lang in de gelegenheid gesteld om boodschappen mee te nemen naar zowel de Zuiderkerk als de Menorah. Het gaat om houdbare producten, bijvoorbeeld:
Rijst en pasta’s / groenten/fruit in blik / jams en zoetwaren / pakjes soep, macaronimix, spaghettisaus / koffie en thee / potjes babyvoeding / schoonmaakartikelen, zeeppoeder / frisdranken / koekjes, chips / en alles wat er in een gezin nodig is.
Voor alles geldt: mits de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en de verpakking onaangebroken is.
Wij hopen zo te laten zien wat ‘Deel je leven ‘inhoudt, en de Voedselbank Drachten blij te maken met een mooie voorraad etenswaren voor mensen die dat nodig hebben.
STARTZONDAG 18 SEPTEMBER IN DE ZUIDERKERK:
ALLEMAAL VAN HARTE UITGENODIGD!
Namens de werkgroep Startzondag 2016,
Coby de Vries

Gezamenlijke startzondag Zuid en Oost
Zondag 18 september 2016 mogen we weer gezamenlijk een Startzondag Oost en Zuid vieren, die dit jaar in de Zuiderkerk zal plaatsvinden. We willen met elkaar bezig zijn met het thema: “Deel je leven!”, dat door de landelijke PKN is aangereikt. We beginnen de zondag met een kerkdienst waarin dit thema aan de orde komt. Voorgangers zijn de beide predikanten, ds. Aafke Nicolai en ds. Anne Henk Boschma. Maar ook de praktische kant van ‘delen’ komt aan de orde. Er zal een actie worden gehouden voor de Voedselbank van Drachten. De mensen van de Voedselbank zorgen wekelijks voor pakketten met boodschappen voor mensen die dat nodig hebben. En er zijn helaas veel gezinnen die hiervan gebruik moeten maken, voor hen zijn deze voedselpakketten onmisbaar. Het wordt een actie waarbij u enkele zondagen lang allerlei boodschappen mee kunt nemen naar de beide kerken, naar de Zuiderkerk en naar de Menorah. Te zijner tijd kunt u in Geandewei, op de Zuidzijde en het MenorAviertje kunnen lezen wanneer u de boodschappen mee kunt nemen naar de kerk, en om wat voor producten het precies gaat.
Ook willen we graag het Startzondagkoor van vorig jaar weer in het leven roepen. Er zal weer een keer of vier worden gerepeteerd onder leiding van Nienke Boschma met Hans Dorsman als begeleider. De juiste data hiervoor moeten nog worden vastgesteld, maar waarschijnlijk zal dit op vrijdagavonden plaatsvinden, en misschien op één zondagavond. We beginnen daar eind augustus mee. Het wordt vast weer een spetterende toevoeging aan de kerkdienst op de Startzondag!
Wilt u graag meezingen met het Startzondagkoor en kunt u enkele keren mee repeteren, geef u dan op via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 51 0868.
Ook kinderen die graag zingen mogen zich opgeven; voor hen is er ook een muzikale activiteit gepland.
Op Startzondag is er ruimte om elkaar ongedwongen te ontmoeten tijdens de koffie en daarna zal er binnen en buiten van alles te doen zijn. En tussen de middag gaan we weer gezellig samen genieten van heerlijkheden die de gemeenteleden weer zelf mogen meenemen. Hiervoor zullen enkele weken vóór de Startzondag lijsten klaarliggen in de beide kerken waarop iedereen kan schrijven waar hij of zij voor wil zorgen: een cake, gebak, een salade, broodjes enzovoort.
Voor de kinderen en de tieners is er een speciaal programma.
Kortom: het wordt een hele happening! Noteer daarom:
Gezamenlijke Startzondag: 18 september 2016, in de Zuiderkerk!
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Coby de Vries

 

Ga naar boven