Jaargang 18, nummer 1


Zondag 14 januari 2018

9.30 uur

De wijkkerkenraad van wijk Oost heet u van harte welkom in deze dienst. 

Naam van de zondag

Tweede zondag na Epifanie (Omnis Terra) Vandaag is het de tweede zondag na Epifanie (de verschijning van de Heer). Omnis Terra is latijn voor: ‘heel de aarde’. Dit komt uit psalm 66: 4, waar staat: ‘Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, uw naam bezingen’.

Kleur van de Zondag

Tot aan de 40dagentijd is de liturgische kleur groen

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. A.H. Boschma

Ouderling van dienst

dhr. A. Boven

Organist/Pianist

dhr. P. de Jong

Lector/ lectrice

mw. A. Dertien

Schriftlezing

Genesis 9: 8-17.

Lied voor de dienst

Lied 519: 1, 2, 3, 4. “Gij die de ster van David zijt”.

Koster van dienst

dhr. de Haan en mw. de Vries

Kindernevendienst

?

Oppas

mw. Ruiter

Beamer

dhr. 

1e Collecte

 

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerk

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180

De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien

Wilt u een GROOT-letter liturgie? neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Pastoraat wijk Oost

Aandacht voor elkaar
• Mevrouw W.M. Dillingh-van Dijk is afgelopen donderdag thuisgekomen uit het UMCG te Groningen. Wij hopen dat de ingreep effect mag hebben. 
• Mevrouw G. Schuilenga verblijft in de Marrewyk voor revalidatie (kamer 2). 
• Mevrouw H. van der Veen-Spinder verblijft in MCL te Leeuwarden (Afdeling Z, kamer 19) voor een tweede kuur. 
• De heer R. v.d. Wal verblijft in Nij Smellinghe (kamer 114), omdat een nieuwe behandeling noodzakelijk was. 
• De heer E. de Haan is voor nadere onderzoeken en behandeling opgenomen in het Nij Smellinghe (kamer 204) 
• De heer B. van Heeringen is deze week ook opgenomen in Nij Smellinghe voor onderzoeken (kamer 211).
Wij denken aan allen die zorg, onzekerheid en verdriet kennen. 
Mag de Eeuwige ons dragen en mogen wij elkaar nabij zijn.
Jubileum
Op 22 januari hopen dhr. R.G. Klei en mevr. H. Klei-Jansonius (Middelwijk 19, 9202 GN) samen met de kinderen en kleinkinderen te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen een fijne dag toewensen en vooral een gezegende toekomst.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten 
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
de families van der Ende en familie Steegstra.

MeDEDELINGEN
Deze keer veel nieuws via de items onder 'Laatste nieuws'. Speciale aandacht voor nieuws in de map "Nieuws van ... " en in de map  "Pastoraat". 
 

Schola Liturgica in de Menorah op 28 januari om 19.00 uur 
Op 28 januari komt de Schola Liturgica uit Leeuwarden naar Drachten voor het uitvoeren van een Evensong. De Choral Evensong is een gezongen Avonddienst volgens de lezingen in de Anglicaanse traditie, die dagelijks worden uitgevoerd in de Anglicaanse kathedralen in Engeland. Vaste onderdelen zijn De Lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon en een gezongen Onze Vader. Dit koor is gespecialiseerd in het zingen van Engelse Kerkmuziek en met name de Evensong. Het zingen van een Evensong is erg populair. Leden komen overal vandaan.

Gemeenteavond wijk Oost over Voortvarend Verder
In de Menorah, op woensdag 31 januari 2018, aanvang 19.45 uur. Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
Meer informatie in de map "Nieuws van...

25 ++ groep
Op zondag 14 januari komt de 25++ gespreksgroep weer bij elkaar om 20.00 in de Menorah. Om 21.30 ronden wij de avond af.
Je bent van harte welkom om mee te doen.

Kerkbalans 2018 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het algemene deel van deze editie.
Uw wijkkerkrentmeester,
Linda van der Veen

Ontmoetingsbijeenkomsten
Als het goed is ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de ontmoetingsbijeenkomsten. Ook dit seizoen zullen deze bijeenkomsten weer worden gehouden. Het doel van deze avonden/middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het ‘elkaar als gemeenteleden ontmoeten’ centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over het thema van de startzondag: Levende Stenen. Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en worden zowel in de Menorah als in de Zuiderkerk weer vijf bijeenkomsten gehouden.
In de Menorah zijn de bijeenkomsten gepland op
dinsdag 13 februari om 14.30 uur, 
woensdag 14 februari om 19.45 uur, 
donderdag 15 februari om 14.30 uur,
zondag 18 februari om 19.45 uur en
woensdag 21 februari om 14.30 uur.

In de Zuiderkerk zijn de bijeenkomsten gepland op 
woensdag 14 februari om 14.30 uur,
dinsdag 20 februari om 14.30 uur en om 19.30 uur en
donderdag 22 februari om 14.30 uur en om 19.30 uur. 

Bij alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom. Dus als een datum bij de buurkerk u beter past en/of als het u leuk lijkt eens bij de buren mee te doen, meld u dan gerust aan voor een avond bij hen.

Tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Deze antwoordstrook wordt tegelijk met de envelop van de kerkbalans weer opgehaald.
We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen!
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet van de Pastorale Raad

Activiteiten in Zorgcentrum De Wiken

Maandag 15 januari

Bewegen voor ouderen in de Trochrin, aanvang 10.45 uur

 Wandelen, aanvang 14.30 uur in de hal. (graag zelf voor begeleiding zorgen)

Dinsdag 16 januari

Spelmiddag: Ik hou van Holland! Aanvang 14.30 uur in de Trochrin

Woensdag 17 januari

Handwerken, aanvang 14.00 uur in de serre

Donderdag 18 januari 

Kerkdienst in de Trochrin. Aanvang 15.30 uur  

Vrijdag 19 januari

Creatieve middag. Winter-schilderijtje maken!

Kosten 5 euro. Opgave bij de receptie, tel:0512581000

Zaterdag 20 januari

Zanguurtje (Geestelijke liederen), aanvang 15.00 uur in de Trochrin

U bent van harte welkom bij al deze activiteiten. De activiteiten kosten 2.50 euro per persoon, tenzij anders vermeld.  Hebt u vragen? Wij staan u graag te woord!
Iedere morgen drinken we om 10.00 uur koffie in de Trochrin. Zin een kopje koffie? Van harte welkom!

Namens team Welzijn:  Lysbeth Bus en Japke Jongsma, Woonzorgcentrum De Wiken, Dwarswijk 346 a, Drachten, Tel: 0512-581000, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt??
Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van de kerkzaal staat een doos waar men spaarkaarten in kan doen. De opbrengst valt de laatste tijd wat tegen, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven. Zo rond de feestdagen kunnen we gemeenteleden wat extra toe stoppen.
Uw Diaconale Raad Oost.

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondagmorgen staat na de dienst de koffie klaar in de foyer. U kunt dan gezellig even met elkaar bijpraten onder het genot van een lekker opje koffie of thee; iedereen is van harte welkom! 
Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. 

Om de kosten van het gezamenlijke koffiedrinken te drukken staan op de tafels en het buffet busjes, waarin door iedereen een vrijwillige bijdrage mag worden gedaan.


Provinciale Oecumenische Viering in Friesland 

In de Week van Gebed voor Eenheid
Zondag 21 januari 2018, 19.00 uur
R.K. St. Martinuskerk te Sneek
Zondagavond 21 januari is er een Provinciale Oecumenische Viering in de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te Sneek. Deze viering staat in het teken van de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week van oecumene wordt ieder jaar door christenen uit een ander land voorbereid. Voor 2018 is het thema en de liturgie voorbereid door christenen uit de Cariben. Zij hebben gekozen voor de tekst uit Exodus 15: 6a. Hierin gaat het om de kracht van Gods rechterhand om bevrijding van onderdrukking. Ook de christenen in de Cariben hebben die bevrijding ervaren en denken daarbij aan het einde van de slavernij. Het lied van Mozes en Mirjam, het lied van overwinning uit Ex. 15: 1-12, staat daarom centraal.
De viering is een samenwerking tussen de verschillende kerken in Sneek en de Raad van Kerken in Friesland. In deze viering gaan dan ook verschillende voorgangers uit Sneek en Friesland voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Cantorij Instemming o.l.v. Grietje Dam-Riemersma. Organist is Frist Haaze.
Weet u van harte welkom

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de app. Deze is te downloaden via: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant&rdid=mavie.nl.protestant
https://itunes.apple.com/nl/app/protestant/id727593086?mt=8
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch aan Coby de Vries  tel: 510868