2e Middag voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder van de Menorah en de Hoeksteen op 27 februari in de Hoeksteen.
Op 9 december 2017 j.l. hebben we een prachtige kerstmiddag gehad waar iedereen van heeft genoten.
Er waren ongeveer 100 gasten aanwezig waarbij we de (waarschijnlijk) afgelegde route van Jozef en Maria konden volgen aan de hand van het beeldmateriaal en het verhaal van Wietske van der Leij. Ondertussen trad de Klezmerband Kloumerkees op met hun inspirerende Joodse muziek.
We sloten de middag af met een gezellige broodmaaltijd. Kortom: een middag waar we met plezier op terug kunnen kijken.
Op 27 februari 2018 van 14.00- 1630 uur hebben we de 2e middag. Deze middag vindt plaats in de Hoeksteen aan de Leidijk. Fokke en Martha Wijngaarden komen vertellen over hun voetreizen naar de vulkanen de Kilimanjaro in Tanzania in 2015 en de Fuji in Japan in 2017. We zijn heel benieuwd naar hun bijzondere reizen en ervaringen en naar de beelden van deze reizen, die ze zullen laten zien. We weten dat ze heel boeiend kunnen vertellen dus hopen we op 27 februari a.s. ook weer heel veel gasten in de Hoeksteen te mogen begroeten om naar hun verhaal te luisteren. Akke Oppewal heeft de leiding van deze middag.
Tot ziens allemaal op 27 februari a.s. Mocht u gehaald willen worden dan graag even een telefoontje naar Trienke Bijland (0512- 524831) of Ineke Hoving (0512- 519396).

Zorgeloos vakantie vieren..
Dat is wat Hetvakantiebureau.nl haar vakantiegasten wil bieden. Zij verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.
Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Ook worden er, samen met YMCA, YCamps Eénoudervakanties, tijdens de zomerperiode vakanties voor eenoudergezinnen georganiseerd. RCN stelt in 2018, in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl opnieuw bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds.

Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.

Voor meer informatie, W: www.hetvakantiebureau.nl
U kunt bij ons een vakantieboekje aanvragen. Ook kunnen we u helpen bij het invullen van de formulieren.

Misschien een keer als vrijwilliger mee?
Het vrijwilligersteam bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen met een uiteenlopende achtergrond, opleiding en ervaring, die het geven van aandacht aan de gasten voorop hebben staan. Het hele jaar door zijn er diverse functies beschikbaar (verpleegkundige/verzorgende, gastvrouw/-heer, recreatiecoördinator, etc.). Bent u iemand die dit aanspreekt? Ook hierover kunt u een informatieboekje bij ons aanvragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande diakenen:
Jan Holwerda, T: (0512) 53 18 05
Ineke Krol, T: (0512) 54 54 78

Verslag Landelijke Diaconale Dag
Afgelopen zaterdag 11 november 2017 begon de dag vroeg voor ons. We gingen naar Utrecht om de 122ste Landelijke Diaconale Dag mee te maken ! Deze dag werd bezocht door circa duizend diakenen uit het hele land.
We gingen met de trein en kwamen mooi op tijd aan. Het thema van de dag was: ‘Smaakmaker; geloof, hoop en liefde delen’.
Er was eerst een gezamenlijk openingsprogramma (Welkom door Kees Posthumus en opening door R. de Reuver, Scriba van de PKN). We hebben samen gezongen met The Psalm Project en deden een Quiz. We konden onze kennis testen over het werk van Kerk in Actie. Ook was er de verkiezing van Smaakmaker van het jaar. We mochten meebeslissen wie de winnaar werd van de Top 3 van plaatselijke inspirerende initiatieven. Eetgroep HapSnap uit Montfoort is hierbij gekozen tot het beste diaconale initiatief van 2017. Deze eetgroep helpt vluchtelingen via maaltijden aan een sociaal netwerk.
Na een snel bakje koffie/thee werd het tijd voor de eerste workshopronde. We gingen in groepen uit elkaar. Rob en Mariska volgden de Workshop ‘Hoe kunnen diaconaat en pastoraat elkaar versterken’. We hebben onder andere gesproken over Bijbelverhalen waar pastoraat en diaconaat beide in voorkomen. Ook hebben we nagedacht over de vraag wat je kunt doen in jouw gemeente om diaconaat en pastoraat dichter bij elkaar te laten komen.
Jan volgde de workshop ‘Kerk in de buurt’. In deze workshop werd verteld over hoe je verbinding kunt maken met andere kerken en maatschappelijke organisaties om activiteiten te organiseren en verbinding te zoeken met inwoners van de wijk. Aalzen volgde een workshop over de ‘40dagentijdcampagne 2018’. Vervolgens was het alweer tijd voor de lunch. En konden we luisteren naar liederen gezongen door The Psalm Project.

’s Middags ging Rob een lied instuderen met mensen van het Migranten koor van de Karengemeenschap. Dit koor bestaat uit mensen die gevlucht zijn vanuit Myanmar.
Aalzen en Jan hebben de belevenismarkt bezocht. Op deze markt staan mensen van diverse organisaties. (onder andere de Rudolph Stichting, Kerk in Actie, PDKN (Protestants. Diaconaal Krediet Nederland). Mariska is bij een workshop van Stichting Rotterdam geweest. Prof. H. Noordegraaf heeft tijdens deze workshop de uitkomsten gepresenteerd van 10 jaar onderzoek naar diaconaat.
Dan restte nog het afsluitende programma. Het gezamenlijk ingestudeerde lied met het Migrantenkoor werd ten gehore gebracht. De zaal haakte aan met zang en gebaren. Ook werd er vooruitgekeken naar de Advent- en kerstcampagne ‘Geef hoop aan een kind op de vlucht’. Ds. Karin van den Broeke, praeses van de Generale Synode van de PKN sloot deze mooie dag met ons af, rond de klok van 16.00 uur.
Hartelijke groet,
Jan Holwerda, Aalzen Adema, Rob Schutter (Diaconie Wijk Oost)
Mariska Otten (Diaconie Wijk Zuid)

Kerstmiddag
Voor alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder, van de Menorah en de Hoeksteen.
Met deze brief willen we u graag uitnodigen om een bijzondere Kerstmiddag met ons mee te vieren en wel op dinsdag 19 december van 14.30 uur- 18.00 uur.
Het thema van deze middag is: “Op pad met Jozef en Maria, 2000 jaar later”.
De middag vindt plaats vindt in de Menorah, Dwarswijk 350 te Drachten.
Akke Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag.
Wietske van der Leij neemt ons mee op reis naar het land Israël. Zij wordt daarbij ondersteund door de Klezmerband Kloumerkees met Joodse muziek van Anneke Hamstra (viool), Roel Jongsma (accordeon), Bert Klaver (percussie) en Roelie Woudwijk (zang).
Natuurlijk gaan we ook samen zingen en we sluiten de middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Als u deze Kerstmiddag wilt bijwonen, verzoeken wij u vóór dinsdag 12 december het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij of te bellen met:
Klaas en Alie Terpstra, Claerkamp 32, T: (0512) 52 00 32
Coba Laanstra, Claerkamp 20, T: (5120) 51 18 33
Ineke Hoving, de Jerden 3, T: (0512) 51 93 96
Als u de kerkdiensten in de Menorah of in de Hoeksteen bezoekt, kunt u het antwoordstrookje ook in de kerk inleveren.
De bewoners van Zorgcentrum “de Wiken” kunnen hun strookje vóór 12 december inleveren bij de balie van het hoofdgebouw.
We hopen met elkaar een fijne en inspirerende middag te hebben waarbij ook de boekentafel weer aanwezig is.
Namens de Diaconieën van de Hoeksteen en de Menorah,
Ineke Hoving

Samen Doen Oproep kerst sing-in
Al jaren wordt er een kerst sing-in georganiseerd, vlak voor de kerstdagen. Meestal is de kerst sing-in buiten op het kerkplein bij ‘de Hoeksteen’. Bij slecht weer gaan we naar binnen.
Het is inmiddels een begrip geworden in de buurt. Het lijkt wel of er ieder jaar meer bezoekers op af komen! Daarom zou het mooi zijn als er ook dit jaar weer een kerst sing-in zal zijn!
Dit jaar verloopt de organisatie om verschillende redenen anders dan in andere jaren. De evangelisatiecommissie van de Hoeksteen, die dit andere jaren regelde, bestaat niet meer. Verder is de kerst sing-in een mooie activiteit voor de wijk Drachten Oost die door de kerken in onze wijk, de Hoeksteen en Menorah, samen kan worden georganiseerd.
In beide gemeenten doen we dan ook de volgende oproep:
Wie helpt ons dit jaar bij het organiseren van de kerst sing-in?
Waar is hulp bij nodig? Liturgie samenstellen, uitnodigingen maken en verspreiden, catering, opbouwen en opruimen etc.
Wilt u helpen? Heeft u ideeën? Laat het ons weten! U kunt zich aanmelden via onderstaande personen.
Jan en Wilma Dijkman, T: (0512) 35 56 32 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Ate Klomp, T: (0512) 51 05 93

Ouderenmiddagen met De Hoeksteen
Op 18 oktober 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de organisaties van de ouderenmiddagen van de Menorah en De Hoeksteen. Doel hiervan was om gezamenlijk de ouderenmiddagen te vieren. Er zijn afspraken gemaakt om de ouderenmiddagen op 19 december (kerstviering) en 10 april 2018 in de Menorah te houden en op 27 februari 2018 in De Hoeksteen. Iedereen van 70 jaar of ouder uit onze wijk is welkom bij deze viering.
De organisatie van deze ouderenmiddagen is in handen van Ineke Hoving, Coba Laanstra, Trienke Bijland en Jitske Fokkema. Laatstgenoemde vertegenwoordigt De Hoeksteen.
U wordt via de Geandewei nader geïnformeerd over de ouderenmiddagen.
Namens de diaconie van uw wijk,
Jan Holwerda

Collecte voor Grannies2Grannies

Bij onderstaand artikel foto’s G2G1.jpg en G2G2.jpg plaatsen

Op 7 februari 2017 heeft de organisatie Grannies2Grannies in het gezamenlijke diaconaal overleg van wijken Zuid en Oost een presentatie gegeven over het werk dat zij doet in Uganda. Grannies2Grannies Friesland is afkomstig uit Tijnje. Zij maakt deel uit van de organisatie PEFO Uganda te Utrecht. Deze organisatie zorgt voor kinderen van wie de ouders zijn overleden aan aids. Grootouders nemen de taak van de ouders over. Grootmoeders spelen een belangrijke rol in het leven van deze kinderen. Grannies2Grannies zet zich in voor (wees)kinderen en verzorgers in Uganda om voor hen een goede toekomst ter creëren. Ze doet dat door voorlichting te geven over hygiëne en gezondheid maar ook door verstrekking van zaden en het geven van voorlichting om een tuinproject op te zetten. Daarnaast zamelt Grannies2Grannies geld in om huisjes te bouwen. Veelal wonen mensen in kleine huisjes die niet waterdicht zijn en waarbij ongedierte vrij naar binnen kan lopen. In de nieuwe huisjes verbeteren de leefomstandigheden van de bewoners en neemt het welzijn toe. De kostprijs van een nieuw huisje is € 3.000,--. Het huisje wordt door lokale ondernemers gemaakt. Dit jaar hebben de diaconieën van Zuid en Oost twee vrije collectes. Eén van deze vrije collectes is bestemd voor Grannies2Grannies. Op zondag 20 augustus is er al een collecte gehouden, maar omdat deze in de vakantieperiode viel heeft deze niet zoveel opgebracht. Daarom hebben we als diaconie van Oost en Zuid besloten om 22 oktober nogmaals een collecte te houden voor Grannies2Grannies.
Meer informatie over het werk van Grannies2Grannies kunt u vinden op de W: www.grannies2granniesfriesland.nl . Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Jan Holwerda en Joukje Jagersma

Gift voor diaconie
Tijdens mijn bezoek aan een gemeentelid in wijk oost kreeg ik een bedrag van €50.
Geefster deelde mede dat dit bedrag is bedoeld voor de kerstpakkettenactie die in december in onze wijk wordt gehouden.
Hartelijk dank voor deze gift.
Namens de diaconie van wijk oost,
Jan Holwerda

Voedselbankactie 28 mei
Op zondag 28 mei werden er voor de Voedselbank in de Zuiderkerk en de Menorah houdbare levensmiddelen ingezameld. Totaal werden 15 dozen met houdbare levensmiddelen aan de Voedselbank overgedragen. De voedselbank was hier zeer blij mee. De gezamenlijke diaconieën van Zuid en Oost gaan in september opnieuw houdbare producten voor de Voedselbank inzamelen. Ook in december worden er door wijk Zuid en Oost producten ingezameld. Zuid doet dit dan voor de Voedselbank en Oost voor de jaarlijkse kerstpakketten actie voor de wijkbewoners.
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw ingebrachte levensmiddelen.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost.
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Inzameling houdbare producten voor de voedselbank
Op zondag 28 mei 2017 worden er door de diaconieën van wijk Zuid en Oost houdbare producten voor de voedselbank Smallingerland in gezameld. Op die dag staan leden van de diaconie, in zowel de Zuiderkerk als de Menorah, om deze producten van u in ontvangst te nemen. Op zondag 21 mei worden er door de diaconie formulieren uitgedeeld met daarop vermeld de producten waaraan behoefte is bij de voedselbank. Waar vooral behoefte aan is zijn de volgende houdbare producten: rijst, pasta’s ,koffie, thee, suiker, halfvolle houdbare melk, blikgroente, soep (droog), jam, hagelslag, margarine, wasmiddel, vruchtencocktail in blik. De diaconie beveelt deze inzameling van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Bijzondere hulp Diaconie
In de diaconievergadering van de maand mei is door de diaconie van uw wijk aan elf gezinnen/alleenstaanden bijzonder hulp in de vorm van Poiesz-bonnen en/of geldelijke bijdrage verstrekt.
Namens de diaconie van wijk Oost,
Jan Holwerda

Fryske fakansje wike yn “nieuw Hydepark/Roosevelthus”
Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in “nieuw Hydepark/Roosevelthus” in Doorn georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Dit jaar is deze vakantie in de week van 9 tot 16 september. Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een “Friese” sfeer.
Ook gaan er vaak gasten meer om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog-laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz. Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee waarvan één van beiden hulp nodig heeft.
In deze week kunnen ongeveer 40 gasten mee die door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat er een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat. Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met een help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een museum, een dierentuin enz. Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt er een recreatie programma aangeboden. De kosten van de week zijn €750,-- per persoon. Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek dan kunt u zich via onze diaconie aanmelden. Daar is ook het adres van de werkgroep, die de week organiseert, bekend. De aanmelding moet voor 15 mei 2017 bij de werkgroep binnen zijn.
Namens de diaconie van Oost en Zuid,
Jan Holwerda en Joukje Jagersma

Inspiratie-ochtend Vraagelkaar
Op donderdag 31 maart was er een inspiratie workshop in de Menorah. Deze was toegankelijk voor leden van de Zuiderkerk, de Oase en de Menorah. Het was een prachtige ochtend vol hartverwarmende verbindingen. Het is mooi om te zien dat wanneer iemand een vraag deelt, anderen het ook leuk vinden om dat te doen. Er was koffie met iets lekkers, er werden contacten gelegd tussen mensen en er werden afspraken gemaakt om iets leuks met elkaar te gaan doen.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl. Ook kunt u mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen, T: (088) 787 89 01.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de inspiratieochtend bij te wonen, maar wel een vraag hebben? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen, T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

Opbrengst voedselactie
Op zondag 26 februari werden er voor de Voedselbank in de Zuiderkerk en Menorah boodschappen ingezameld. Totaal werden 18 dozen met boodschappen aan de Voedselbank overgedragen. De voedselbank was hier zeer blij mee. De gezamenlijke diaconieën van Zuid en Oost gaan in mei en september wederom houdbare producten voor de Voedselbank inzamelen. Ook in december worden er door wijk Zuid en Oost houdbare producten ingezameld. Zuid doet dit dan voor de Voedselbank en Oost voor de jaarlijkse kerstpakketten actie voor de wijkbewoners. Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw ingebrachte levensmiddelen.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Grannies2Grannies
Op 7 februari 2017 heeft de organisatie Grannies2Grannies in het gezamenlijke diaconaal overleg van wijken Zuid en Oost een presentatie gegeven over het werk dat zij doet in Uganda. Grannies2Grannies Friesland is afkomstig uit Tijnje. Zij maakt deel uit van de organisatie PEFO Uganda te Utrecht. Deze organisatie zorgt voor kinderen van wie de ouders zijn overleden aan aids. Grootouders nemen de taak van de ouders over. Grootmoeders spelen een belangrijke rol in het leven van deze kinderen. Grannies2Grannies zet zich in voor (wees)kinderen en verzorgers in Uganda om voor hen een goede toekomst te creëren. Ze doet dat door voorlichting te geven over hygiëne en gezondheid maar ook door verstrekking van zaden en het geven van voorlichting om een tuinproject op te zetten. Daarnaast zamelt Grannies2Grannies geld in om huisjes te bouwen. Veelal wonen mensen in kleine huisjes die niet waterdicht zijn en waarbij ongedierte vrij naar binnen kan lopen. In de nieuwe huisjes verbeteren de leefomstandigheden van de bewoners en neemt het welzijn toe. De kostprijs van een nieuw huisje is €3.000. Het huisje wordt door lokale ondernemers gemaakt. Dit jaar hebben de diaconieën van Zuid en Oost twee vrije collectes. Een van deze vrije collectes is bestemd voor Grannies2Grannies. Deze collectie wordt gehouden op zondag 20 augustus. Het zou prachtig zijn als we met de collecteopbrengst één huisje zouden kunnen financieren. Bent u enthousiast geraakt over het werk van Grannies2Grannies en wilt u alvast bijdragen dan kan dat op rekeningnummer NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van PEFO Uganda te Utrecht. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Nog meer informatie kunt u vinden op de website, W: www.grannies2granniesfriesland.nl .
Grannies2Grannies komt op zondag 13 augustus 2017 een presentatie geven over het werk dat zij doet. U wordt hier nader over geïnformeerd.
Namens de diaconie van wijken Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Inzameling houdbare producten voor de voedselbank
Op zondag 26 februari 2017 worden er door de diaconieën van wijk Zuid en Oost houdbare producten voor de voedselbank Smallingerland ingezameld. Op die dag staan leden van de diaconie, in zowel de Zuiderkerk als de Menorah, klaar om deze producten in ontvangst te nemen. Op zondag 19 februari worden er door de diaconie formulieren uitgedeeld met daarop vermeld de producten waaraan behoefte is bij de voedselbank. De diaconie beveelt deze inzameling van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda
Voedselbank Smallingerland
Op dinsdag 10 januari heeft tijdens het gezamenlijke diaconale overleg van de wijken Zuid en Oost Dirk Meijer van de voedselbank Smallingerland een presentatie gegeven over de organisatie en het werk van de voedselbank.
Bij de voedselbank Smallingerland zijn zo’n 100 vrijwilligers actief die vijf dagen per week voedselpakketten uitdelen aan ongeveer 200 gezinnen / personen in de gemeente Smallingerland. Niemand krijgt betaalt voor het werk dat hij of zij verricht.
De voedselbank is afhankelijk van giften. Van de gemeente Smallingerland wordt jaarlijks een subsidie van € 6.000,- ontvangen. Verder worden de giften ontvangen van particulieren en instellingen als kerken. Ook worden producten aangeboden door supermarkten die nog binnen de houdbaarheid vallen. Veel supermarkten in onze gemeente staan ook toe dat er acties worden georganiseerd met als doel het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank.
Dhr. Meijer gaf aan dat inzamelen van houdbare levensmiddelen belangrijk is maar dat ook giften ontzettend belangrijk zijn om het werk van de voedselbank goed te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan de kosten voor het vervoer van aangeboden voedsel maar ook kosten voor huur en energiekosten voor koeling van levensmiddelen en verwarming van het gebouw.
De gezamenlijke diaconieën van Zuid en Oost hebben besloten om in de maanden februari, mei en september van dit jaar houdbare levensmiddelen te gaan inzamelen voor de voedselbank. U wordt hier nader over geïnformeerd. Het financieel ondersteunen van de voedselbank wordt van harte aanbevolen door de diaconie. Het bankrekeningnummer van de Voedselbank Smallingerland is NL 57 RABO 0110 752562.
Namens de diaconie van wijken Zuid en Oost,
Jan Holwerda

Landelijke Diaconale Dag
Op zaterdag 19 november hebben Aalzen Adema, Coba Laanstra, Rob Schutter en ondergenoemde de 121ste Landelijke Diaconale Dag in het Beatrixtheater in Utrecht bezocht. Het thema van deze dag was “Meer dan een dak, Geloven in delen”. Dit landelijke diaconale treffen was mede bedoeld om geïnspireerd te raken en nieuwe ideeën op te doen. Met meer dan 1000 diakenen uit het land waren we hier aanwezig.
Scriba van de PKN ds. R. de Reuver las ons voor uit 1 Koningen 17. (Elia en de weduwe te Zarfath) De vrouw gelooft in delen en geeft Elia onderdak. Vervolgens trok ds. De Reuver dit breder: “Welvaart put de wereld uit, Jezus leert ons geloven in delen”. Hoe je kunt delen werd verder besproken waarbij de wijk Moerwijk in Den Haag werd genoemd. Dit is een van de slechtste wijken voor kinderen om op te groeien.
‘s Middags waren er workshops waaraan wij als diakenen hebben meegedaan. We gaan bekijken wat we van deze workshops kunnen toepassen in onze wijkgemeente. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde inspirerende dag waarbij de organisatie uitstekend was.
Namens de diaconie,
Jan Holwerda

Kerstpakketten actie DRO 2016
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Rob Schutter De Klim 15, T: (0512) 54 41 09 en Aalzen Adema Karturf 11, T: (0512) 53 26 02. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Gaarne de pakketten te bezorgen in de periode van 12 t/m vrijdag 23 december en dat kan tot in de avond. Al vast heel hartelijke dank. Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? 
Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven.

Uw Diaconale Raad Oost

Ouderenmiddagen 2017

Naast de kerstmiddag worden er ook weer 2 contactmiddagen voor ouderen gehouden op:
- Dinsdag 21 februari 2017 en
- Dinsdag 4 april 2017
Tijd: 14.00 uur tot circa 16.30 uur.
Noteert u deze data alvast in uw agenda?
Op 21 februari komt dominee Wim van der Zwan, gevangenispredikant in de PI de Marwei te Leeuwarden, vertellen over zijn werk als predikant met gedetineerden.
Op 4 april komt het Gemengd Koor onder leiding van Janneke Slagter voor ons zingen en daarna gaan we op de gezonde toer met de welbekende Vitaminebingo.
De verdere inhoud van de beide middagen wordt te zijner tijd bekend gemaakt in Geandewei en op het MenorAviertje.
We hopen u op beide data te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Coba Laanstra en Ineke Hoving

Een nieuw seizoen
De vakantie is voor de meeste mensen ten einde en dat betekent het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. De diaconie heeft vorige week haar eerste moderamenoverleg gehouden en gesproken over beleid en activiteiten voor het komende seizoen. Zo gaan we in wijk Oost met de diakonie van De Hoekstien kijken wat we gezamenlijk kunnen doen in onze wijk. We gaan daarbij niet alleen gemeenteleden maar ook randkerkelijken en niet-kerkelijken proberen te bereiken.
Daarnaast is De Hoekstien actief op het AZC Drachten. Gezamenlijk willen we ook daar aanwezig zijn en activiteiten ondernemen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrouw/man die, samen met de vluchtelingendiaken van De Hoekstien, diakonaal actief wil zijn onder vluchtelingen. Nadere informatie kunt u bij ondergetekende verkrijgen.
Verder gaan we de bestaande contacten die we hebben met Schuldhulpmaatje, Diakonie wijk Zuid, WMO/PING loket, Voedselbank en Hospice verder ontwikkelen en versterken.
Onze zichtbaarheid en bereikbaarheid op de website van PGDrachten/wijk Oost kan beter, ook daar gaan we aan werken. Daarnaast een infoblad op A4 formaat met in het kort alle informatie van uw diakonie in deze wijk.
Namens de diakonie van wijk Oost, 
Jan Holwerda

Diaconaat komt vanzelf
Waar christenen zijn daar komt vanzelf diaconie. Dat kan niet missen.
Dit moeten we in elk geval weten: het diaconaat is niet begonnen met diakenen, het begon met Christus en via Hem met de gemeente.
Sterker nog, voordat er maar één diaken was gekozen, was het diaconale werk er al. We lezen het in Handelingen 2 vanaf vers 42: het allereerste wat er in de nieuwe gemeente gebeurde was, dat er diaconaat ontstond.
“Allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden” (Hand. 2:44v).
Waar mensen geraakt zijn door Christus’ ontferming, daar ontfermen ze zich over elkaar en wie er op hun weg komen. Zij brachten eten mee voor wie het nodig had en zij “braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten” (Hand. 2:46).
Daarom mag u met recht zeggen: de diaconie in de gemeente is begonnen aan de avondmaalstafel. Het avondmaal was toen nog een echte maaltijd en dan namen de mensen goed te eten mee voor wie het minder hadden. Dat was er al voordat de eerste diaken was gesignaleerd en nog altijd is de kern van het diaconaat, dat gemeenteleden elkaar dienen met alle genadegaven die hun verleend zijn.
Namens de diaconie wijk Oost,
Jan Holwerda

Bijzondere hulp Diaconie
In de diaconievergadering van de maand mei is door de diaconie van uw wijk aan elf gezinnen/alleenstaanden bijzondere hulp verstrekt in de vorm van Poiesz-bonnen en/of een geldelijke bijdrage verstrekt.
Namens de diaconie van wijk Oost,
Jan Holwerda

Budgetteren kun je leren
De gemeente Smallingerland biedt haar inwoners de cursus “budgetteren kun je leren” aan. Deze cursus duurt vijf dagdelen en is gratis. Het is niet zo dat je schulden moet hebben om aan deze cursus mee te kunnen doen. Een ieder die wel wat meer inzicht wil krijgen in omgang met financiën en administratie mag deze cursus volgen. Per keer kunnen acht tot tien personen deelnemen. Opgave kan rechtstreeks bij de gemeente maar mag ook via de diaconie van onze wijk.
Namens diaconie wijk oost,
Jan Holwerda

Collecte door diaconie op zondag 24 april
Naar aanleiding van de onderstaande gebeurtenis willen wij als Diaconie van Oost onze aandacht vragen voor onze “vrije collecte” op zondag 24 april a.s. Wij willen daarom deze collecte bij u van harte aanbevelen.

Op zondagmiddag 27 maart, eerste Paasdag, vond er in de Pakistaanse stad Lahore onder een grote groep christenen een zelfmoordaanslag plaats. Bij de explosie, die plaatsvond in een park, zijn meer dan 70 mensen omgekomen en raakten meer dan 350 mensen gewond. Voornamelijk vrouwen en kinderen werden het slachtoffer.
De aanslag is enkele uren later opgeëist door Jamaat-ul-Ahrar, een factie van de Pakistaanse Taliban. Een woordvoerder van Jamaat heeft verklaard dat de aanslag specifiek op christenen gericht was, die op dat moment juist in groten getale bijeen waren gekomen in het Gulshan-e-Iqbalpark om daar het Paasfeest met elkaar te vieren. 
Christenen vormen een kleine minderheid in het overwegend islamitische Pakistan.
Direct na de aanslag kondigde premier Sharif aan al het ‘extremistisch gedachtegoed’ in het land streng aan te pakken. 
Het Pakistaanse leger voerde dan ook snel daarna operaties uit in de provincie Punjab, waartoe Lahore behoort. Dat de regering het leger inzet, is vrij bijzonder. Premier Sharif hield voorheen, uit angst voor een nieuwe machtsgreep, legeroperaties altijd tegen. De autoriteiten hebben in de dagen na de aanslag duizenden mensen gearresteerd, van wie er eind maart nog meer dan tweehonderd vastzaten.
De inzet van het leger brengt de regering anderzijds ook in een lastig parket. Er valt immers te verwachten dat de harde opstelling van de autoriteiten alleen maar tot meer onrusten zal leiden. Zeker nadat een woordvoerder van de Jamaat te kennen heeft gegeven dat hun commando’s door zullen gaan met dit soort aanvallen. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of de Pakistaanse overheid in een land waar 96% van de mensen moslim is, godsdienstvrijheid voor christenen kan garanderen.
De situatie in Islamabad en Lahore is momenteel nog steeds niet onder controle. In de dagen na de aanslag zijn er nog steeds betogingen en christenen zijn terecht bang voor nieuwe aanslagen. Dit weerhoudt de meesten van hen er niet van zich door hun angsten te laten leiden. Zo laten ze hun wekelijkse samenkomsten gewoon doorgaan en zorgen ze zelf voor eigen beveiliging. 
Als Stichting Hulp Vervolgde Christenen willen we ook wederom oproepen tot een aanhoudend gebed voor de christenen in Pakistan. We vragen gebed voor de huidige situatie waarin onze broeders en zusters daar nu verkeren. 
U kunt ook een gift overmaken op één van onderstaande bankrekeningen:
ABN AMRO: NL 51 ABNA 0561455139 of ING: NL 18 INGB 0003134057
Namens de diaconie van Oost,
Aalzen Adema

Opbrengst collecte stichting GAVE
Op 17 maart j.l. was er een gezamenlijke gemeenteavond met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de Hoeksteen. Na de pauze werd een presentatie gegeven door mevrouw Wiersma van de Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.
Gave gelooft dat locale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen.
De collectie voor de Stichting Gave bracht op die avond € 208,35 op. Daarvoor hartelijk dank!
Was u niet aanwezig die avond maar wilt u het werk van deze stichting ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL42 INGB 0006315322 t.n.v. Stichting Gave te Harderwijk.
Namens uw diaconie, Jan Steegstra en Jan Holwerda.

Diaconievergadering
Op dinsdag 2 februari heeft er een diaconievergadering plaatsgevonden waarbij ook twee medewerkers van het gebiedsteam van de gemeente Smallingerland aanwezig waren. Zij waren bij ons aanwezig op uitnodiging om met elkaar kennis te maken en om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Per 1 januari 2015 voeren de gemeente Smallingerland en de maatschappelijke partners in het Centrum voor Jeugd & Gezin de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Door met elkaar kennis te maken proberen we de contacten uit te bouwen en hopen we daarnaast dat we hulpvragen aan de diaconie uit onze wijk het juiste traject te kunnen geven. 
Dit alles uiteraard in overleg met de hulpvrager uit onze wijkgemeente.
Namens de diaconie wijk Oost,
Jan Holwerda

Ouderenmiddag in de Menorah op dinsdag 9 februari 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige middag voor ouderen.
Iedereen is van harte welkom op deze middag waar Martha en Fokke Wijngaarden een lezing met foto’s zullen houden over hun voetreis naar Rome, die ze in 2011 hebben afgelegd.
Martha en Fokke schrijven hier het volgende over:
Vanaf eind mei tot begin september 2011 liepen wij van huis via Duitsland en Oostenrijk naar Rome.
Dat was een logisch gevolg van onze langere voetreis in 2008 van Sint Jabik in Friesland naar Santiago de Compostella in Spanje.
Beide evenementen droegen vooral een sportief karakter maar gaandeweg kregen ze als vanzelf iets meditatiefs en spiritueels.
Onze ervaringen met beide voetreizen zijn heel verschillend.
De eerste reis naar Santiago was vooral een zoektocht naar onszelf.
Die tocht was, vanwege de goed beschreven route, relatief gemakkelijk en we deden veel ervaring op met de rugzak, de tent en het kookgerei.
De tweede ( kortere) reis naar Rome, was zwaarder. Maar dankzij onze goede conditie hebben we het gered.
Het werd vooral een spannende zoektocht naar de goede weg want onze routekeuze bleek eigenzinnig. Daar hebben we echter nooit spijt van gehad.
Wat hebben we onderweg naar Rome genoten van de verschillende landschappen en de mensen die we onderweg tegenkwamen.
En wat hebben we veel plezier gehad.
We willen u op 9 februari a.s. heel graag een vrolijk verhaal over deze voetreis vertellen, aan de hand van onze mooiste foto’s en wat spullen in de rugzak.
Want waar het hart vol van is, wordt het graag met anderen gedeeld.
Het complete reisverslag is te vinden op de website van: Protestantse Gemeente te Drachten/Oost/Voetreis naar Rome.
Wij hopen u graag te ontmoeten op 9 februari.
Coba Laanstra en Ineke Hoving

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost

Gift
Van een gemeentelid uit wijk Oost, die elke zondag thuis de kerkdienst via de kerkradio beluisterd, en tijdens het collecteren geld in het potje doet, heeft de diaconie een gift ontvangen van € 74,25. Hiervoor onze hartelijke dank.
Diaconie Drachten oost

Kerstmiddag voor ouderen
Op dinsdag 15 december om 14.30 uur, wordt in de Menorah, Dwarswijk 350, een Kerstmiddag gehouden voor de inwoners van wijk Oost van 75 jaar en ouder. Hebt u een jongere partner, dan is deze uiteraard ook van harte welkom.
Programma:
Mevrouw Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag.
Mevrouw S. Wolbers uit Franeker zal voor ons optreden. Zij zal verschillende liederen voor ons zingen.
We gaan luisteren naar een boeiend kerstverhaal, verteld door mevrouw P. Meijer
Natuurlijk gaan we samen ook zingen, begeleid door mevr. C. Laanstra op het orgel.
En uiteraard sluiten we de middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Diegenen die bij de commissie bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging en kunnen zich d.m.v. het antwoordstrookje vóór 8 december opgeven. Mochten we iemand vergeten hebben, dan kan deze contact opnemen met één van de onderstaande commissieleden:
- Klaas en Alie Terpstra, Claerkamp 32, T: (0512) 52 00 32
- Coba Laanstra, Claerkamp 20, T: (0512) 51 18 33
- Ineke Hoving, de Jerden 3, T: (0512) 51 93 96
Namens de commissie,
Ineke Hoving

Kerstpakketten actie DRO 2015
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Rob Schutter De Klim 15, T: (0512) 54 41 09 en Aalzen Adema Karturf 11, T: (0512) 53 26 02. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Gaarne de pakketten te bezorgen in de periode van 15 t/m vrijdag 19 december en dat kan tot in de avond. Al vast heel hartelijke dank. Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.
Mogen wij even uw aandacht??
Elk jaar worden er artikelen ingekocht bij een supermarkt voor het samenstellen van een kerstpakket.
Ook dit jaar worden er deze artikelen ingekocht, alleen willen wij, als diaconale raad, iets extra’s gaan doen. Wij vragen u, als dienende gemeente, artikelen mee te nemen voor een kerstpakket. Dit mogen één of meerdere artikelen zijn maar met de voorwaarde dat het minimaal 3 weken houdbaar moet zijn als het om levensmiddelen gaat. Uiteraard mogen ook andere artikelen worden gegeven zoals bijvoorbeeld iets leuks voor kinderen. Maar graag niet te groot want alles moet wel in een doos passen. We hopen met deze actie iets meer body te geven aan de kerstpakketten.
Op 6 en 13 december zullen er kratten bij ingang van de kerk staan waarin de meegenomen artikelen kunnen worden neergelegd. Wij hopen op uw steun.
Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost

Diaconie
Vorige week leverde een gemeentelid uit wijk Oost een Poiesz-doos met boodschappen af bij de diaconie met de boodschap om deze af te geven op een adres waar het nodig is. De doos is in onze wijk afgeleverd en de ontvangers zijn zeer blij en dankbaar met de inhoud van de doos.
Namens de diaconie raad van uw wijk,

Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Grootzand 13, 9202 XE Drachten. T:(0512) 51 92 89. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d Meer. T: (06) 184 624 27, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconale ondersteuning

Af en toe wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor ondersteuning door mensen binnen of buiten de gemeente. De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie en kan inhouden: advies, praktische hulp, contacten met instanties, of soms kunnen we ook door middel van financiële ondersteuning een (deel)probleem oplossen.
Mensen kunnen problemen krijgen door medische, psychische, sociale en economische factoren. Vaak is het een combinatie van deze factoren.
Ook zijn de betrokkenen soms het overzicht kwijt over hun financiële situatie. Als deze situatie te lang duurt dan komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp gezocht wordt. De diaconie kan hierin ondersteunen. Als diaconie proberen wij alert te zijn op het signaleren waar er hulp geboden moet worden. Maar wij kunnen uiteraard niet alles zien en weten. Bent u zelf in een situatie dat u onze ondersteuning nodig heeft, dan nodigen wij u uit om contact met één van de diakenen op te nemen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u diegene naar de diaconie verwijzen, zodat wij verder kunnen kijken welke hulp geboden kan worden. Vaak zijn de problemen ook te herkennen aan de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen met de rest door geldgebrek van de ouders.
Uiteraard worden alle hulpverzoeken vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gewaarborgd; vanuit ons ambt als diakenen hebben wij een ambtsgeheim. Als diakenen hebben we de Bijbelse roeping om te dienen en te helpen, maar ook u als gemeentelid hebt een diaconale verantwoordelijkheid om uw naaste tot een hand en een voet te zijn. Contactpersonen zijn voor:
wijk Noord mw. J. Terpstra, tel. 515776, 
wijk Zuid mw. R. Zijlstra, tel. 522194
wijk Oost dhr. J. Veenstra, tel. 510391
wijk West dhr. M. Minnesma, tel. 545056.
Namens de Centrale Diaconie Drachten, Klaas Boersma

Diaconaat
De diaconie biedt hulp aan hen die vragen om advies op allerlei gebied en op verschillende manieren. De middelen om dit te kunnen doen, komen voort uit verschillende acties.

In de Menorah staan verzameldozen, een is bestemd voor oude mobieltjes. De opbrengst is bestemd voor het ZWO. Er staat een doos om zegeltjes in te doen. Hierin kunnen spaarkaarten van diverse winkels/benzinestations voor artikelen, er kunnen kerstpakketten gemaakt worden voor hen die een extraatje kunnen gebruiken. Twee zondagen per jaar is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat.

Als Diaconale Raad van drachten -Oost geven we twee collecten per jaar een eigen bestemming. 
We verzorgen de kerktelefoon en kerkrijden. Voor mensen die niet meer in de kerk kunnen komen wordt de dienst opgenomen. Ook zijn we betrokken bij de avondmaaldiensten in zorgcentrum “de Wiken” en ziekenhuis “Nij Smellinghe”.
Landelijk worden er vakantieweken gehouden voor gehandicapten en ouderen en 1-ouder gezinnen. 
Voor opgave kunt u bij ons terecht en we bespreken met u de mogelijkheden.
Voor het organiseren van ouderenmiddagen (contactmiddagen) werken we samen met de MWO.

Vanuit de evangelische opdracht, de dienst der barmhartigheid, vraagt de ZWO-commissie voortdurend aandacht voor de noden in onze wereld. 
Zij doet dit o.a. door het aanbieden van informatiemateriaal, het bijhouden van Zendings- en werelddiaconaatzondagen en het organiseren van speciale acties zoals: actie veertigdagentijd, paasgroeten-, handtekeningen- en kaarsenacties, verkoop van zendingskalenders etc.
De commissie wil de gemeente ook stimuleren om geld te geven zodat gerichte hulp geboden kan worden.