Jaargang 18, nummer 16

Zondag 22 april 2018 9.30 uur

 

De wijkkerkenraad van wijk Oost heet u van harte welkom in deze dienst.

Naam van de zondag

Zondag Jubilate; De derde zondag na Pasen, zondag Jubilate Dat betekent: "Jubelt, juicht" en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: "Juicht Gode, gij ganse aarde". Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

Kleur van de Zondag

De kleur van het antependium is wit, kleur van zuiverheid, waarheid en feest

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. H. Huizenga

Ouderling van dienst

dhr. H. Bouma

Organist/Pianist

dhr. H. Dorsman

Lector/ lectrice

mw. A. Deinum 

Schriftlezing

Ezechiël 18:25-32 en Matteüs 21: 23-32

Lied voor de dienst

Lied 208: 1, 2 3 en 4: ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan….’

Koster van dienst

dhr. Alkema en mw. de Groot

Kindernevendienst

dhr. A. Boven

Oppas

Sjanne Postma

Beamer

 

1e Collecte

 

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerknderen

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180
De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Email-adres
Alle mailadressen zijn gewijzigd dus ook die van het MenorAviertje. van nu is het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aandacht voor elkaar.
• Mevrouw L. Elsenga-Wiersma moest plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Een hele schrik. Zij is inmiddels weer thuis en het gaat naar omstandigheden goed.

• De heer G van Roekel is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. Wij hopen dat hij snel weer op krachten is.
• Mevrouw W. Procee-Veltman is vorige week opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe (k. 211). Wij hopen dat behandeling mag aanslaan en er snel vooruitgang mag komen.
• Mevrouw. F. Tuinenga-Wassenaar is inmiddels met de chemo begonnen. Ze is erg ziek geworden en moest opgenomen worden in Nij Smellinghe (kamer 208). Dat is zo ingrijpend. Wij hopen dat zij weer aan krachten mag winnen.
• De heer Joh. Scholte mocht afgelopen vrijdag (20-04) naar huis, Hij is ernstig ziek. Wij willen hem, zijn vrouw en kinderen kracht en sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.
• Mevrouw IJ. Bosma–Hoekstra verblijft tijdelijk in Berchhiem, afdeling Sinneblom, Kamer 022.
• Mevrouw H. Boomsma-Procee verblijft tijdelijk in Verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde.
• De Paaskaars van het afgelopen kerkelijk jaar gaat als bemoediging en groet naar familie Jaap en Gerda Koetje.

Wij voelen ons verbonden met allen die ziekte en zorg kennen en wij willen hen kracht en sterkte toewensen.
Ds. Anne Henk Boschma

Jubilea
Op 19 april hopen dhr. J. Zandstra en mevr. A.G. Zandstra-van der Woude te vieren en te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal en wij wensen jullie een hele fijne dag toe en een gezegende toekomst.
Dhr. W. Paulusma en mevr. B. Paulusma- Halma hopen op 26 april te vieren en te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Voor hen werden de laatste maanden beheerst door ziekte, zorg en behandelingen. Wij hopen dat jullie op 26 april een hele fijne dag mogen hebben en volop mogen genieten. En wij wensen jullie vooral ook samen gezegende toekomst toe.
Ds. Anne Henk Boschma

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten

MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten 
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevrouw L. Elsenga en de heer G. van Roekel,

MEDEDELINGEN
Collecte is vandaag bestemd voor Famtofam. zie ook Nieuws van de Diaconie

Benaming websites en mailadressen.
Zoals u wellicht al heeft gemerkt zijn langzamerhand de websites van PGDrachten, Oase, Menorah, Zuiderkerk en Grote Kerk vernieuwd en voldoen deze weer aan de eisen van deze tijd. De oplettende bezoeker heeft intussen ook al opgemerkt dat enkele websites ook onder een andere naam te bereiken zijn. In de naam van de website is – naast de overkoepelende naam PGDrachten - nu de kerknaam te vinden. Dit maakt het voor de bezoeker duidelijk. Om het een en ander voor uw webmasters ook wat eenvoudiger te maken, worden alle sites bij één provider ondergebracht. Bijkomend voordeel is dat dit een stuk voordeliger is!
De benaming van de websites is nu als volgt: De centrale site blijft www.pgdrachten.nl en de site www.pgdrachtengrotekerk.nl blijft ook. De wijkkerken worden www.pgdrachtenoase.nl, www.pgdrachtenmenorah.nl en www.pgdrachtenzuiderkerk.nl.
Leest u het gehele artikel in het kerkblad of op de startpagina van PGDrachten

Vakantie ds. Anne Henk Boschma
Vanaf vrijdag 27 april tot 6 mei ben ik afwezig. Gelukkig is ds. Bert de Ruiter beschikbaar om voor mij te vervangen (tel. 532776). Als u een predikant nodig hebt, kunt u met hem contact opnemen.
Komende week verzorg ik de pastorale berichten op het MenorAviertje, de week daarna mag u deze berichten doorgeven aan Aleid Bouma (tel. 520621/ email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij neemt deze taak even van mij over. (Aleid, bedankt).
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Kerkvervoer naar Zuiderkerk
Door de samenwerking met wijk Zuid worden dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk.
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie.
Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer kunnen uitbreiden.
U kunt contact opnemen met Jan Holwerda, T: (0512) 53 18 05 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Jan Holwerda

Kerkrijders gezocht
In onze wijk zijn een aantal gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen gaan, maar dit wel graag willen. Dit aantal varieert en om het vervoer soepel te laten verlopen zijn extra chauffeurs nodig. Daarom hierbij een oproep om u aan te melden als chauffeur-kerkrijder m/v
U wordt dan ingedeeld in een schema om 1x in de 6 wek
en gemeenteleden van wijk Drachten-Oost naar de kerk te brengen (heen en terug)
Inlichtingen: Andries v/d Wal Uitgang 52 Drachten. Tel:06-15414709 (of 0512-525046) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voortvarend Verder in Oost, Zuid en West; Gezamenlijke diensten in de Menorah, Zuiderkerk en de Arke 2018
In de komende maanden zijn er, net als in de voorgaande jaren, gezamenlijke diensten in Zuiderkerk en Menorah. In de periode van de zomervakantie worden de gezamenlijke diensten verdeeld over de Zuiderkerk, de Menorah en de Arke. Daarnaast zijn een aantal preekbeurten nog niet ingevuld als gevolg van de vacante predikantsplaats van Zuid of een nog niet ingevulde roosterplaats. Deze diensten zijn cursief afgedrukt en geplaatst onder voorbehoud.
Verder is de viering van Hemelvaartsdag voor alle wijken (PGDrachten) in de Grote Kerk.
Alle diensten kunt u terugvinden in het rooster in de map "kerkdiensten".
Nieuwjaar wensen is niet op 1 januari 2019 in de Menorah, maar op de eerste zondag 6-1-2019.
Hans Dorsman, scriba wijk Oost

Meer nieuws via de items onder in dit beeld of in de map "Nieuws van ... " in de submappen "Pastoraal Nieuws", "Nieuws van de diaconie". 

Taizéviering 22 april 2018 om 19 uur in hetKarmelklooster
Werkgroep TAIZEVIERINGEN houdt regelmatig een Taizéviering in het prachtige Karmelklooster aan de Burg. Wuiteweg te Drachten.
Jongeren en ouderen zijn van harte welkom!
Muzikale medewerking van Taizékoor
Wil je meer informatie over Taizé, kijk dan op www.taize.fr

De beker bij het Avondmaal
In de vergadering van Pastorale raad stonden wij stil bij de viering van het Avondmaal. In dat gesprek kwam naar voren dat mensen soms (tijdelijk) een verminderde weerstand hebben en dan liever niet uit de grote beker drinken. Als je kwetsbaar bent, moet je zoveel mogelijk ziektekiemen vermijden. Zij die dit zo voelen kunnen ook gebruik maken van de kleine bekertjes die op de tafel staan bij het glutenvrije brood. Mocht de grote beker een drempel zijn, dan is dat een alternatief waar u vooral gebruik van kunt maken.
Mocht u nog vragen hierover hebben, laat het ons/mij vooral weten.
Mede namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma,


CGK "Ere zij God"houdt haar jaarlijkse rommelmarkt op 14 april in de Menorah van 9.00 tot 12.00 uur. Voor tweedehands boeken, snuisterijen, elektronica, kleding, speelgoed en serviesgoed bent u bij ons aam het goede adres. 

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van de kerkzaal staat een doos waar men spaarkaarten in kan doen. De opbrengst valt de laatste tijd wat tegen, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven. Zo rond de feestdagen kunnen we gemeenteleden wat extra toe stoppen.

Uw Diaconale Raad Oost.

Samen zijn in de Menorah-Inn
Plaats : Menorah Dwarswyk 350
Datum : zondag 29 april
Tijd : 14:30 – 17:30 uur
Opgave : niet nodig
Entree : geen
Zie verder onder agenda Activiteiten Vorming en Verdieping. De volgende Menorah-Inn is op zondag 27 mei 2018

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondagmorgen staat na de dienst de koffie klaar in de foyer. U kunt dan gezellig even met elkaar bijpraten onder het genot van een lekker opje koffie of thee; iedereen is van harte welkom! 
Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. 

Om de kosten van het gezamenlijke koffiedrinken te drukken staan op de tafels en het buffet busjes, waarin door iedereen een vrijwillige bijdrage mag worden gedaan.

 

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de app. Deze is te downloaden via: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant&rdid=mavie.nl.protestant
https://itunes.apple.com/nl/app/protestant/id727593086?mt=8
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. naar Jannie v.d. Zee, tel.  516901

Ga naar boven