Nieuwe rubriek: Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
De rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met werkgroepen maar zonder afzonderlijke wijkgemeentes. De datum dat de organisatie wordt geëffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Gezamenlijk Moderamen ZAM
Op 20 maart zijn de moderamina van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah bij elkaar geweest in de Arke om na te denken over de kansen die samenwerking biedt voor de drie wijkgemeentes. Bij het gezamenlijk moderamen van de Zuiderkerk en de Menorah was de Arke ook al eerder aanwezig, omdat er gesproken werd over gezamenlijke diensten in de periode van de zomervakantie.
De eerste bijeenkomst was bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen, waarbij wordt uitgegaan van al bestaande verbindingen en het gezamenlijke netwerk.
Daarnaast mogen beslissingen het proces ‘Een PGDrachten’ niet doorkruisen of frustreren.
Naar elkaar uitgesproken intenties moeten eerst worden vastgesteld door de eigen kerkenraden.
Het is dan ook niet vreemd om eerst de mogelijkheden te onderzoeken om de gezamenlijke diensten uit te breiden of anders in te vullen. Het moderamen ZAM heeft ook gesproken over de gezamenlijke viering van Pinksteren in de Zuiderkerk en van de Startzondag in de Arke.
Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in 2019 op een andere manier te kijken naar de invulling van de kerkdiensten en de plaats van de viering.
Verder wordt bij het vervolgoverleg ook een vertegenwoordiger van de Oase uitgenodigd.
Post meeting remark
In het verslag van de Kleine Kerkenraad van de Menorah vindt u ook de discussie naar aanleiding van bovengenoemde bijeenkomst.
Namens ZAM,
Chris de Haan

Ga naar boven