Bazaar / Voorjaarsmarkt 2019
Dat wij ons als bazaarcommissie alweer voorbereiden op de komende Menorah-voorjaarsmarkt, te houden op 14 en 15 maart 2019, heeft reacties opgeroepen. Er zijn er al die hebben laten weten weer mee te willen helpen. Daar zijn we blij mee. Wij hebben er veel zin in. Ook deze keer is de opbrengst bestemd voor goede doelen.
Goederen die u voor deze bazaar ter beschikking wilt stellen kunt u melden bij Janna van Wieren, T. (0512)-51 19 49 of Joop Damstra, T( 0512)-51 07 41. Wij kunnen een grote verscheidenheid aan goederen gebruiken, als het maar in goede staat en verkoopbaar is. Grote meubels kunnen we helaas niet aannemen. Weet u het niet zeker, vraag het ons. Kunt u de goederen niet zelf opslaan tot genoemde data, bel ons dan via genoemde telefoonnummers. Dan maken we een afspraak hoe en wanneer we het van u kunnen overnemen.

Een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie: Joop Damstra

Bazaar/voorjaarsmarkt 2019
Het zal u misschien opgevallen zijn dat er in de afgelopen maanden in dit kerkblad kleine berichtjes hebben gestaan met de vraag om bruikbare en verkoopbare spullen beschikbaar te stellen voor de voorjaarsmarkt van maart 2019. Wij gaan weer wat actiever worden voor de op 14 en 15 maart 2019 te houden bazaar/voorjaarsmarkt.
Als u spullen heeft voor deze voorjaarsmarkt, bel dan naar Joop Damstra, T: (0512) 51 07 41 of Janna van Wieren, T: (0512) 51 19 49. Gaat u verhuizen, wij houden ons aanbevolen voor alle verkoopbare overtollige spullen. Voor grote meubels en kasten hebben wij helaas geen plaats. Wij hopen met uw hulp weer een uitgebreid assortiment aan goederen te kunnen presenteren.
Een vriendelijke groet.
Namens de bazaarcommissie,
Joop Damstra

Bazaar/voorjaarsmarkt 2019
Voor de bazaar van maart 2018 zoeken we weer goede verkoopbare spullen. Heeft u iets en kunt u het niet thuis opslaan dan kunt bellen met Janna van Wieren, T: (0512) 51 19 49 of Joop Damstra, T: (0512) 51 07 41.
Namens de bazaarcommissie
Joop Damstra

Bazaar/rommelmarkt 2018 Menorah
De voorjaarsmarkt die donderdag 15 en vrijdag 16 maart jl. gehouden is heeft het formidabele bedrag van € 7135,00 opgebracht. GEWELDIG!!!!!!. Van deze opbrengst gaat een deel naar de interkerkelijke vluchtelingenhulp in Drachten en de voedselbank in Drachten. Het overige wordt gebruikt voor verbeteringen/verfraaiingen aan/in de Menorah..
Het was een gezellige drukte met als sluitstuk de feestelijke vrijdagavond met z’n rad van avontuur. Ook kon er geraden worden naar de hoeveelheid paaseieren in een vaas en artikelen in een mand. Het waren er 251 paaseitjes en in de mand zaten 29 artikelen. De prijzen zijn inmiddels terecht gekomen bij de winnaars. De bazaarcommissie wil iedereen die geholpen heeft hartelijk bedanken. En niet te vergeten de diverse ondernemers in Drachten die ons gesponsord hebben. Zonder dit alles hadden wij dit resultaat niet gehaald. Voor het volgend jaar (2019) is de voorjaarsmarkt gepland op 14 en 15 maart. Noteert u dit alvast maar in uw agenda. Graag rekenen wij weer op u. Als u de komende maanden overbodige spullen beschikbaar wilt stellen, dan houden wij ons weer aanbevolen. (tel. 0512-51 07 41 of 0512-51 19 49) Onze opslagruimte is weer leeg. Het verhuisbedrijf Prinsen te Drachten stelt opnieuw ruimte beschikbaar. Hier zijn we heel blij mee.
Onze kosteres, Mieneke Bult, wil iedereen bedanken die zaterdag 17 maart en maandag 19 maart geholpen hebben bij het opruimen en schoonmaken van de kerk.
Een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie. Joop Damstra

Menorah-Bazaar en rommelmarkt 2018. Resultaat € 7135,45
Menorah-Bazaar en rommelmarkt 2017. Resultaat € 8150,00
Menorah-Bazaar en rommelmarkt 2016. Resultaat € 8013,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2015. Resultaat € 8221,47
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2014. Resultaat € 7200,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2013. Resultaat € 7400,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2012. Resultaat € 7021,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2011. Resultaat € 7000,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2010. Resultaat € 7592,00
Menorah-bazaar en rommelmarkt 2009. Resultaat € 7103,01

Ga naar boven