Oostenwind
‘In de zomer oostenwind en avondrood legt de warmte bloot’. Voor ons een weerspreuk voor mooi weer. Behaaglijke zomerwarmte en lange zwoele avonden buiten spreken ons aan.

In de winter staat oostenwind voor bittere kou en een snijdende wind, maar ook voor binnen, warmte, thuis en gezelligheid.
In de Bijbel komt in het Oude Testament de oostenwind regelmatig voor. Bijna altijd staat de oostenwind voor een schroeiwind waardoor water opdroogt en alles verdort. Bij de plagen van Egypte worden sprinkhanen aangevoerd met de oostenwind. Diezelfde oostenwind brengt redding wanneer de Schelfzee of Rietzee opdroogt voor de doortocht van het volk Israël.
In de Profeten wordt de oostenwind vaak gebruikt als symbool van Gods strafgericht. Misschien kun je zeggen dat dit strafgericht de vernietiging heeft betekend voor de farao en de Egyptische legers toen de zee zich weer sloot.
Wij vragen ons soms af waarom God dingen laat gebeuren en niet ingrijpt. Er gebeuren dingen die wij niet kunnen begrijpen. Vaak wordt daarbij zelfs zijn Naam aangeroepen. Ook wij zoeken de steun van God voor onze ideeën.
God heeft de mens de verantwoordelijkheid gegeven voor zijn schepping en voor elkaar. Wij zijn samen verantwoordelijk. Er is geen wij en zij.
Bijzonder is het dat het woord oostenwind in het Nieuwe Testament niet voorkomt. Gods strafgericht is niet meer nodig voor de volgelingen van Jezus. Jezus neemt de zonden van de wereld op zich en pleit mensen vrij. Hij neemt ons op in zijn liefde. Maar Hij vraagt ook iets van ons.
Onvoorwaardelijke liefde voor God en mensen. Jezus is de overgang van het Oudtestamentische: ‘bereid u voor op de dood’ naar het Nieuwtestamentische: ‘bereid u voor op een eeuwig leven’.
Daarom mag oostenwind voor ons de betekenis van mooie lange zomeravonden hebben en van gezelligheid, warmte en thuiskomen.
Chris de Haan

Ga naar boven