En dan is er koffie (2)
..en geve U vrede…
Het was een van de mooiste liedjes
Na de excursies van de CJN (Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden) waar we beiden lid van waren werd het vaak gezongen. Meerstemmig want dan klonk het echt indringend.
Donna nobis pacem.
Geef ons vrede …
Of zoals we het nu vaak zingen: Geef vrede Heer, geef vrede.. Niet meerstemmig maar wel met instemming van iedereen die meezingt. Vrede, in een tijd waarin je zonder oorlogen haast geen Journaal meer zou overhouden.
Naast de zegen ook nog de vrede, het kan niet op!
En..om dat te bewerkstelligen, om ons apostelen van de vrede te maken, thuis en in de wereld, vieren we Pinksteren.
Wanneer je het alleen of met elkaar niet meer redt dan is er nog de Heilige Geest.
Voor ons en door ons ontstaat met Zijn hulp een appèl.
Een beroep op de inwoners van Moeder Aarde om te werken aan de Vrede van de vader in de Hemel.
Ouders om blij mee te zijn.
Vooral met Pinksteren.
    Bart Dertien

Ga naar boven