Zondag 27 januari 2019

09:30 uur 

 

De wijkkerkenraad heet u van harte welkom in deze dienst.

Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam van de zondag

Het is de 3e zondag na Epifanie, de verschijning des Heren.

Kleur van de Zondag

Groen

Ochtenddienst

09.30 uur                  

Voorganger

ds. A,H.Boschma

Ouderling van dienst

dhr. H.Laanstra

Organist/Pianist

dhr. P.de Jong

Lector/ lectrice

dhr. -

Schriftlezing

-

Koster van dienst

-

Kindernevendienst

-

Oppas

mevr. -

Beamer

dhr. M.Nijenhuis

1e Collecte

Noodhulp op Lesbos

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerk

De kerkdiensten zijn te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180

PASTORAAT WIJK OOST
Aandacht voor elkaar
Mevr. W. Procee-Veldman is in Nij Smellinghe geopereerd (k. 114) Dat is een hele teleurstelling na alle opnames die ze heeft gehad. Veel sterkte gewenst bij ‘t herstel.
Mevr. R. Veenstra-Haijma moest afgelopen vrijdag 18 januari opgenomen worden in Nij Smellinghe. Zij moet een operatie ondergaan. Wij hopen dat alles
goed mag gaan en de revalidatie spoedig kan beginnen.
Mevr. B. Reidsma–Wassenaar moet maandag a.s. opgenomen worden in Nij Smellinghe voor een operatie. Wij hopen dat de operatie en daarna de revalidatie goed mogen verlopen.
Mevr. S. Bos – Brouwer verblijft in de Marrewyk (kamer 5).
Wij denken aan allen die thuis ziek zijn of zorg kennen. Mag de Eeuwige God mensen omringen en mogen wij om elkaar bewogen zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. A.H.Boschma.

PASTORAAT WJK ZUID
Bij de dienst van 27 januari in de Zuiderkerk
In de komende maanden wil ik een kleine prekenserie houden over Galaten. Paulus brengt daarin aan de orde dat wij ons nog te veel laten bepalen door 'moeten', door de wet. En hij stelt daarvoor een radicale therapie voor:
ont-moeten door de genade van Jezus. In de diensten van 27 januari, 24 februari en 10 maart zal dit aan de orde komen. Zoals onze zeer gewaardeerde kerkenraadsvoorzitter, dhr A.Jansen, al heeft geschreven, zijn wij buitengewoon blij en dankbaar dat mevr. A.van der Meulen, mevr. H.Wester en mevr. Y.Kooistra bereid zijn het ambt van respectievelijk ouderling en diaken op zich te willen nemen. Zij zullen in deze dienst worden bevestigd in het ambt! Ik hoop u te zien.
De Godslamp
Vele contactpersonen zijn deze weken ijverig in de weer geweest om de kerkbalans bij u te brengen en weer op te halen. Is dat nodig? Jazeker, juist nu. 'De Godslamp moet brandende gehouden worden!' aldus ds. W.Beekman, onze nieuwe classispredikant, die afgelopen week op bezoek was op een bijeenkomst van collega's. Het was buitengewoon inspirerend om met hem te spreken. Hij komt overal in Friesland om met gemeenteleden en predikanten te praten en je kon duidelijk merken dat hij gelooft in de kerk. Daar zijn we als christelijke gemeenschap mee bezig, ieder op zijn eigen manier: de Godslamp brandende houden!
ds. P.Smilde

De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar:
Oost: Dhr. J. Veen en Mevr. G. Hol
Zuid: Mevr. M. Kootstra-Hoekstra en mevr. D Mantel
West: Fam. Fokkema en fam. Staal

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Hospice Smelnehaven: Het Zuid 20, 9203 TD Drachten
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde

AFKONDIGING
De Algemene Kerkenraad komt morgenavond, maandag 21 januari, bijeen om het voorgenomen besluit t.a.v. de gebouwen om te zetten in een definitief besluit inclusief enkele aanvullende uitgangspunten. Een persbericht hierover verschijnt op woensdag 23 januari; de uitgebreide berichtgeving hierover komt in de Geandewei van 31 januari. Wilt u eerder op de hoogte zijn? De uitgebreide berichtgeving wordt al op dinsdag 22 januari geplaatst op de website van de
PGD.

Maaltijd in de Oase op 1 februari 2019
Vrijdag 1 februari a.s. om 18.00 uur hebben we weer een maaltijd. Goed voor de onderlinge contacten en gezelligheid. Bovendien is dit een gezamenlijke maaltijd voor Drachten breed. De netto opbrengst van deze maaltijd is voor het ZWO project van dit jaar. En wel voor Kerk in Actie project: nieuw leven voor straatkinderen in Oeganda. Deze maaltijd gaan we weer grotendeels zelf maken en het heet Captains Dinner. Dat wordt heerlijk kan ik u verzekeren. En dat slechts voor 10 euro p.p. excl. de drankjes. Evelien Vrolijk van Kerk in Actie zal deze avond iets vertellen over het KIA project. Dus iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd om te komen. U kunt zich opgeven via de lijsten die op de tafel van de kerk liggen. Per mail kunt u zich opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tot vrijdagavond 1 februari a.s.!
Namens Diaconie/ZWO

NIEUW ROOSTER ZAM-DIENSTEN 2019
Op dit moment is er veel in beweging in de Protestantse Gemeente van Drachten. Daar moeten wij allen onze weg in vinden. Er was een rooster voor de diensten van 2019 gemaakt. De ZAM-diensten stonden ook in Geandewei. Om tijd te krijgen om alles goed te regelen en zorgvuldig met verschillende wensen om te gaan, is het preekrooster voor de eerste drie maanden gewijzigd. Zo hopen wij dat er goede balans is, waar wij samen enthousiast mee kunnen werken. Het nieuwe rooster is of zal in de map Kerkdiensten komen te staan en is als volgt opgebouwd:
de ene zondag hebben wij dienst in de “eigen wijkkerk” en de andere zondag is er een ZAM-dienst.
Zo wisselt dat steeds af en kunnen wij enerzijds blijven genieten van diensten dichtbij huis en anderzijds met elkaar kennismaken en toegroeien naar een nieuwe gezamenlijke start van Zuiderkerk, Arke en Menorah.
Eén keer in de maand is er een ZAM+-zondag. Dan zijn er dus twee diensten achterelkaar in één wijkkerk.
Er is een kort ochtendgebed om 8.45 uur voor hen die van een rustige dienst houden, die maximaal 45 minuten duurt.
Om 10.00 uur is er dan een dienst met iets een plus, zoals extra muziek, zang of andere vormen.
Zo willen we graag de ZAM-diensten een nieuwe impuls geven en zoeken naar nieuwe wegen.
In januari weten wij meer over de ontwikkelingen en zullen wij verder het rooster vaststellen.
Namens de moderamina van de wijken Oost, West en Zuid,
Hans Dorsman.

Jeugdwerkersavond 31 januari 2019
Ken jij alle mensen in onze PKN- gemeente die zich op één of andere manier bezighouden met jeugd; 0 tot en met +/- 18-jarigen? Weet jij welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden voor deze leeftijdscategorie? En ben je op de hoogte van het bestaan van de Centrale Jeugdraad Drachten, wat die doet en wie daarin zitten?
Ja, petje af!
Nee, geen paniek!
Laten we elkaar ontmoeten en wel:

Donderdagavond 31 januari inloop vanaf 19.45 uur
Start om 20.00 en afsluiting om 21.45 uur
In de Arke (Flevo 161)

Dus houd jij je bezig met de geloofsopvoeding van 0 tot en met +/- 18-jarigen wees er dan bij! Meld je snel aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of je eigen jeugdouderling (graag naam en wat je doet)
Namens de Centrale Jeugdraad Drachten; Arjan Boven, Annie de Jong, Kerst Ruiter, Dorine Sloot, Paul Veenstra.

ALL4ONE
ALL4ONE, het is even wat nieuws.
Wij leggen het uit! Als tienerwerkers van onze Protestantse Gemeente van Drachten hebben wij toenadering tot elkaar gezocht.
De 4 wijken gaan samen optrekken met één doel. De tieners, die wij zo nu en dan onder onze hoede hebben, bij God brengen.
God is natuurlijk de ONE. De énige die er écht toe doet.
Hoe gaan we dat doen? Op de eerste Zondag van de maand is er iets te beleven. Meestal een bijeenkomst in de vrijgekomen kerk om 10.30 uur.
We beginnen al op 6 januari 2019 in de Menorah.
Wat vragen wij?
Graag zien wij ALL(e) tieners daar. We gaan samen (laat) ontbijten en we gaan het over God hebben. Dus ouders, geef ze een broodje of iets dergelijks mee zodat wij naast geloofs-groei ook de gewone groei kunnen onderhouden. Naast de “tienernevendiensten” zullen er ook andere Jeugddiensten georganiseerd worden. Wellicht zullen wij ook onder onze nieuwe naam heel andere opties aanbieden of tippen.
Let maar op: wij komen zeker met onze nieuwe beeltenis weer bij u, met als motto: wij gaan allen voor die Ene!!
Een gezegende Kerstperiode gewenst van alle tienerwerkers!

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl
 in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

Petrus, geloof, hoop en liefde inde protestantse kerk.
Op de tafel bij de ingang van de kerk leg ik een stapeltje van het tijdschrift PETRUS neer. Dat kunt u inzien en eventueel meenemen. Als u er belangstelling voor heeft, kunt u een gratis abonnement aanvragen. Het adres waar u dat kunt doen staat in het tijdschrift. Het abonnement is gratis. Elke maand leg ik een nieuw stapeltje neer totdat ik merk dat er geen belangstelling (meer) voor is.
Hans Dorsman, scriba

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnen komst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in te doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost.

Koffiedrinken na de dienst 
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!
De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
J. Holwerda en C. de Vries
    

De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en liturgieën 
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten 

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. mw. C. de Vries 510868

Ga naar boven