Menorah                            de Ark                         Zuiderkerk

Zondag 22 juli 2018 9.30 uur

Dienst in de Zuiderkerk

De wijkkerkenraden van wijk Oost, Zuid en West heten u van harte welkom in deze dienst.
Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaargang 18, nummer 27

Naam van de zondag

Vijfde Zondag van de zomer

Kleur van de Zondag

Groen: teken van hoop, groei, leven en toekomst

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. A.H. Boschma

Ouderling van dienst

mw. W. de Jong en A.Bouma 

Organist/Pianist

dhr. C. Zijlstra

Lector/ lectrice

 

Schriftlezing

1 Koningen 19: 19-21, Filippenzen 3: 4b-14 en Lucas 9: 57-62.
Tekst: Lucas 9: 62: Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Lied voor de dienst

Lied 150a. “Geprezen zij God! Gij engelenkoor”.

Koster van dienst

 

Kindernevendienst

 

Oppas

 

Beamer

 

1e Collecte

 

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen jeugdwerk

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180
De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Aandacht voor elkaar wijk Zuiderkerk

 • De heer S. A. van Dijk is begin juli opgenomen in Leeuwarden. Eerst lag hij in het revalidatiecentrum en vervolgens in het MCL. Onderzoek heeft uitgewezen dat enkele niet te behandelen tumoren voor de pijn zorgden. Hij is eind van de week naar het Hospice Smelnehaven gebracht. We wensen hem en zijn dierbaren Gods nabijheid toe.
 • Mevrouw G. Postma-Nijboer heeft al lang vermoeidheids- en benauwdheidsklachten. Ze krijgt nu 20 uur per dag zuurstof toegediend.
 • Mevrouw F. Krol-Dijkstra heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen. Er waren al enige tijd zorgen over haar gezondheid. Ze is inmiddels weer thuis, waar meer hulp en zorg voor haar gerealiseerd wordt.
 • De heer S. Blom is opgenomen op de afdeling Observatie & Diagnose van Neibertilla. 
 • Mevrouw J.F.C. van de Pol-Lijklema is ook nog in Neibertilla. Zij verblijft op de afdeling Reactivering.
 • De heer P. J. Abels is donderdag weer thuisgekomen na zijn opname in Neibertilla.
 • Mevrouw J. Meijer-van der Weide heeft haar enkel gebroken en is daarom nu opgenomen in verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde
 • Mevrouw M. Talsma-van Leeuwen is nog in de Marrewyk. Ze gaat vooruit, maar de revalidatie duurt lang.
 • De heer P. Mulder gaat vijf ochtenden per week naar het ziekenhuis in Sneek voor een zuurstofbehandeling, voor het herstel van de wond aan zijn voet.

Met allen die ziekte en zorg kennen voelen wij ons verbonden, ook als ze hier niet genoemd (willen) worden. We wensen hen sterkte en moed toe.

Tineke Bosma

Aandacht voor elkaar wijk Oost Menorah

 • Vandaag (15/7) is mevr. A. van Roekel – Veenstra plotseling openomen in het ziekenhuis (kamer 267/hartbewaking). Een hele schrik. Komende week zullen er onderzoeken moeten volgen. Veel sterkte en beterschap gewenst.
 • Mevr. F. Tuinenga-Wassenaar moest afgelopen weekeinde opgenomen worden in het ziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuis en zullen de behandelingen hervat worden. Sterkte en beterschap gewenst.
 • In de dienst van 15-7 noemde ik de naam van dhr. H. Visser. Hij moet steeds meer aan krachten inleveren en de zorg wordt groter. Wij willen hem, zijn vrouw en naasten veel kracht en sterkte toewensen in deze periode van zorg en verdriet.
 • Dhr. B. Zoodsma is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis, maar de zorg blijft. Het is voor familie Zoodsma een indringende tijd van zorg en onzekerheid. Mogen zij zich in dit alles omringd weten door God en mensen.
 • Dhr. A. Russchen mocht deze week thuiskomen na een  tijdelijk verblijf in Neibertilla. Samen veel sterkte gewenst.
 • Mevr. W. Procee-Veltman verbleef tijdelijk in Neibertilla en is inmiddels weer een poosje thuis. Wij hopen dat zij weer nieuwe energie mag krijgen.
 • Mevr. H. Boomsma-Procee verblijft tijdelijk in Verpleeghuis Stellinghave te Oosterwolde.
 • Dhr. R. v.d. Wal woonde in een tijdelijke kamer in zorgcentrum De Wiken. Hij heeft daar nu een definitieve kamer gekregen (kamer 118). Fijn dat hij nu zijn eigen plek heeft.
 • Mevr. IJ. Bosma – Hoekstra heeft na een tijdelijk verblijf in Berchhiem nu een thuis gekregen in Zorgcentrum de Wiken (kamer 124). Wij hopen dat zij zich snel thuis zal voelen.
 • Mevrouw S. Kuipers verblijft tijdelijk in zorgcentrum ‘t Suyderhuys, (Zonneweide 1, 9231 BB) te  Surhuisterveen  (Kamer 272)

Verschillende mensen zijn thuis ziek en zijn bezig met kuren of behandelingen. Dat is ingrijpend. Wij denken ook aan hen die wij hier niet met name noemen. Veel sterkte gewenst en wij hopen dat de behandelingen effect mogen hebben.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum
Op 1 augustus is er een bijzonder jubileum. Dan hoopt echtpaar F. Schaaf en S. Schaaf-Jilderda te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een fijne dag toegewenst en samen ook een gezegende toekomst gewenst.

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten

MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Hospice Smelnehaven: Het Zuid 20, 9203 TD Drachten 

UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde
Rispinge, Rispinge 1, 9203 ZG Drachten
Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Veenwouden
De Skûle, Stationswei 12, 9123 JZ Metzlawier

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk Zuiderkerk naar:
mevr. G Postma- Nijboer en mevr. F. Krol-Dijkstra

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk Ooste Menorah naar:
de dames F. Poort en C. Brandsma

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk West de Ark naar:
Familie Seffinga en familie Vroom
MEDEDELINGEN
Hallo jongens en meisjes,
Vanaf 22 juli heeft ook de kindernevendienst vakantie.
Wij zien jullie graag weer na de zomervakantie op zondag 9 september.
In de vakantie staat er een doos met kleurplaten voor jullie in de kerk.
Tot ziens en een fijne vakantie.
De leiding van de kindernevendienst.

Vakantie ds. Boschma
Vanaf maandag 23 juli heb ik vakantie tot 21 augustus. In deze periode kunt u een beroep doen op “onze” kerkelijk werker Tineke Bosma. Zij zal mij vervangen en is beschikbaar voor crisispastoraat. In dringende situaties kunt u contact met haar opnemen.
De berichten voor het Menoraviertje en Geandewei worden in deze periode verzorgd door Aleid Bouma, T: (0512) 52 06 21 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Pastorale berichten graag aan haar doorgeven.
Voor veel mensen is de vakantieperiode een tijd van genieten en vrije tijd. Ik wens allen die dat zo ervaren ook een hele goede ontspannen tijd toe. Ik hoop dat het nieuwe energie geeft. Een deel van onze gemeenteleden vindt de vakantieperiode ook moeilijk. Zij voelen zich meer alleen. Soms is de zorg, waar zij afhankelijk van zijn, ook ontregeld door de vakantie en dat kan lastig zijn. Allen die deze periode zorgelijk vinden, wil ik veel sterkte toewensen.
Onze vakantie krijgt een extra bijzonder tintje. Op de laatste dag van mijn vakantie, vrijdag 17 augustus, hoopt onze oudste zoon Stefan te trouwen met Laura. Ik mag de dienst doen in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden. Wij verheugen ons op deze bijzondere feestelijke dag.
Op maandag 21 augustus ben ik weer present voor onze wijk.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag 2018
Zuiderkerk, Arke en Menorah

De Startzondag voor de wijken Zuid, West en Oost wordt gehouden op 16 september 2018, in de Arke.
Iedere wijk in Protestants Drachten heeft zijn eigen cultuur en het is daarom een spannende, maar een mooie uitdaging om de goede samenwerking die er al was tussen de wijken Zuid en Oost nu uit te breiden met wijk West. En zo gaan we langzaam maar zeker samen op weg naar één PG Drachten.
Al het nieuws over deze startzondag vindt u in de map Activiteiten/Startzondag 2018 ZAM

Kerkrijders gezocht
In onze wijk zijn een aantal gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen gaan, maar dit wel graag willen. Dit aantal varieert en om het vervoer soepel te laten verlopen zijn extra chauffeurs nodig. Daarom hierbij een oproep om u aan te melden als chauffeur-kerkrijder m/v
U wordt dan ingedeeld in een schema om 1x in de 6 wek
en gemeenteleden van wijk Drachten-Oost naar de kerk te brengen (heen en terug)
Inlichtingen: Andries v/d Wal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer nieuws in de map Activiteiten, o.a. de Startzondag 2018 en "Nieuws van ... " in de submappen "Pastoraal Nieuws", "Nieuws van de diaconie" etc. 

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Ja
n Holwerda

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!

De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

 

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

    
Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site

Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. Jannie v.d. Zee, tel. 516901

Ga naar boven