Kerstpakketten-actie DRO 2018
Op zaterdag 22 december zijn door de diakenen van wijk Oost 29 kerstpakketten samengesteld voor gemeenteleden en bewoners van wijk Oost. Ook zijn er kerstpakketten overgedragen aan ds. Harm Klein Ikkink, bestemd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In de kerstpakketten zijn verwerkt de op zondag 16 december door gemeenteleden verzamelde levensmiddelen in de Menorah. Ook werden op deze zaterdagochtend nog levensmiddelen ingebracht door gemeenteleden. Door uw bijdrage konden wij vele mensen blij maken. Met recht mogen we zeggen dat deze actie een groot succes was door uw bijdrage en ondersteuning.
Namens de diaconie van wijk Oost, R.Schutter

Diaconie
Op 2 oktober 2018 heeft de maandelijkse vergadering van de diaconieën van wijk Zuid en Oost plaatsgevonden in de Menorah. Het was een bijzondere avond want we namen afscheid van een drietal ambtsdragers te weten: Anne Oosterveld, Ineke Hoving en Lambert Veenstra.
Tegelijkertijd waren voor het eerst aanwezig een drietal nieuwe ambtsdragers te weten: Loeki Boersma, Willeke Bijma en Wietze Knol. In de vergadering werden afspraken gemaakt over de verdeling van de vrijkomende wijken. Voor de diakenen worden in november dit jaar en januari en februari 2019 drie cursusavonden georganiseerd. Ook diakenen uit de andere wijken van onze gemeente zijn hiervoor uitgenodigd. Het lijkt nog wat aan de vroege kant, maar Rob Schutter van onze diaconie is alweer bezig met de planning van de kerstpakkettenactie in december in wijk Oost. U wordt daar ook weer bij betrokken met de inbreng van houdbare levensmiddelen.
Begin oktober hebben we een jonge Iraanse asielzoeker in contact gebracht met de Stichting Sprekende Harten. Deze jongeman wilde graag meer weten over de bijbel. De Stichting Sprekende Harten ontfermt zich over hem. Zij verzorgen ook bijbellessen in het Farsi, de moedertaal van deze jonge Iraniër. De collecte voor de Stichting Sprekende Harten op 30 september heeft in de Zuiderkerk €234,35 en in de Menorah €230,91 opgebracht. Mede namens Rindert de Vries van Sprekende Harten hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Sprekende Harten
De diaconieën van de protestantse gemeente Drachten hebben twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.

Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten. De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen. Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl  
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Mariska Otten en Jan Holwerda

Vrije Collecte Diaconie
De diaconie van de protestantse gemeente Drachten heeft twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.
Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers
en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.
De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de
Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen.
Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost, Mariska Otten en Jan Holwerda

Diaconaal overleg van wijk Zuid en Oost
In de gezamenlijke diaconievergadering van wijk Zuid en Oost deze maand is besloten om aan acht gezinnen/alleenstaanden in wijk Oost bijzondere hulp in de vorm van Poiesz-bonnen te verstrekken.
Daarnaast is besloten, door tussenkomst van Schuldhulpmaatje, een bedrag van €75 te schenken aan een moeder met drie kleine kinderen, voor de aankoop van een tweedehands eettafel met stoelen.
De FamtoFam collecte van 22 april heeft in de Menorah een bedrag van €303,40 en in de Zuiderkerk een bedrag van €162,05 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor mede namens de organisatie van FamtoFam.
Eerder dit jaar was al besloten dat de diaconieën van wijk Zuid en Oost elk € 500 zouden schenken aan FamtoFam.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Grootzand 13, 9202 XE Drachten. T:(0512) 51 92 89. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d Meer. T: (06) 184 624 27, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven