Bij de diensten
De komende tijd hebben wij veel bijzondere diensten te vieren. Ik beperk mij even tot die diensten waarin ik zelf voorga.
Op de derde Adventszondag, 16 december hebben wij een gezamenlijke dienst met wijk Zuid in de Menorah.
Wij volgen het adventsproject met de kinderen. Het thema is “Geloof met mij mee!”. Op deze zondag staan wij samen stil
bij Sefanja 3: 14-20. Er wordt niet zo vaak uit het Bijbelboek Sefanja gepreekt. Het gaat om: Ik geloof in vrijheid.
Een mooie lezing, waar ik graag mee aan de slag ga.

De Kerstnacht is een bijzondere dienst. In de nacht waken wij en kijken wij uit naar het Licht van de Wereld.
God wil onze wereld en ons mensen niet in het donker laten. Dat vieren wij in de geboorte van Jezus.
Op deze avond werkt het Interkerkelijk mannenkoor Drachten mee aan de dienst. Een dienst met veel muziek en samenzang.
Het thema van de Kerstnachtdienst is: Een ladder.

Op de Kerstmorgen vieren wij als wijken Oost, West en Zuid samen de dienst in de Menorah. De begeleiding van dienst wordt
verzorgd door muzikanten van Crescendo. Zij maken er een extra feestelijk geheel van.
Voor de kinderen uit de wijken is extra aandacht. Zij hebben in hun eigen ruimte een feestelijk kerstviering (met een verrassing).
Wij sluiten op deze Kerstdag het project af. Het thema is: Ik geloof in het Licht.
U allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienten

Op zondag 2 december begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. Wij verwachten de (weder)komst van Christus. De kindernevendienst volgt het project “Geloof met me mee”. Op deze eerste Adventszondag is de lezing uit Openbaring 1: 9-11 en Openbaring 8: 1-4. Het gaat over engelen met als thema: Bericht uit de hemel.
In deze dienst werkt de Drachtster Cantorij mee. Zo openen wij feestelijk het nieuwe kerkelijke jaar.
’s Middags wordt er vanuit de Eredienstcommissie van Zuid en Oost een bijzondere (extra) dienst georganiseerd in de Zuiderkerk. Het gaat over liederen van Leonard Cohen. Veel gemeenteleden werken eraan mee. U leest er vast meer over in dit kerkblad. Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op zondag 18 november mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Op het rooster van de kindernevendienst
staat Marcus 12: 38-44 met als thema: Dat is veel! Deze lezing zal in de dienst ook terugkomen.
Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij noemen deze zondag ook wel
Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. In de dienst zullen wij onze gemeenteleden gedenken die in
het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Wij noemen hun namen in het licht van het geloof, dat God mensen
vasthoudt in leven en in sterven. Wij willen op deze zondag als gemeente om mensen heen staan die verdriet
hebben en wij zoeken samen naar woorden van hoop en uitzicht. Als lezing voor de zondag koos ik voor Romeinen
8: 18-30. Ik hoop dat wij samen de warmte van de gemeente mogen voelen en de nabijheid en troost van God.
Goede en gezegende diensten gewenst

Bij de diensten
Op zondag 21 oktober hoop ik weer present te zijn. Ik sta die zondag stil bij Marcus 10: 46-52 over Bartimeüs.

Dat is de lezing voor de zondag daarop en dan is het ook Bijbelzondag. Ik haal deze lezing dus een week naar voren,
omdat ik graag een keer bij de Bijbelzondag wil stilstaan. In het preekrooster is dit geen probleem. Het thema is:
Met andere ogen.
Op zondag 28 oktober is er een ZAM-dienst in de Arke, waarbij de vakantiebijbelweek wordt afgesloten.
Goede en gezegende diensten gewenst,

Bij de diensten
De komende twee weken ben ik (helaas) niet in de ochtenddienst in de Menorah. Wij hebben wel een bijzondere avonddienst op 14 oktober. De liturgiecommissie organiseert een paar keer per jaar een avonddienst met een bijzonder karakter.

Op zondag 14 oktober is er een Evensong om 19.00 uur in de Menorah.
Muzikale medewerking zal worden verleend door CGK “Ere zij God” o.l.v. Rein Albert Ferwerda.
Ook zullen er solisten meewerken (Trompet: Auke van der Merk en hoorn: Chris Nicolai). Ik mag de voorganger zijn. Het thema is “De Herder”. Goede en gezegende diensten toegewenst,

Bij de diensten
Wij mogen in de komende twee weken twee bijzondere diensten vieren.
Zondag 23 september staat in het teken van de ambtsdragers. Een aantal ambtsdragers zal afscheid nemen. Zij hebben veel tijd en energie gegeven voor onze gemeente. Wij zijn dankbaar voor hun betrokkenheid en voor wat zij hebben betekend. Wij zijn ook dankbaar dat een aantal hun periode verlengd hebben en opnieuw bevestigd zullen worden. En wij mogen ook nieuwe ambtsdragers verwelkomen. U ziet dit ook in het stukje van Hans Dorsman, onze scriba. Wij zoeken nog één ouderling en wij hopen ook dat dat gaat lukken. Het is van belang dat wij op sterkte blijven.
In de dienst wil ik het leesrooster volgen en daarbij gaat het over Marcus 9: 34-37 (Met als thema voor de kindernevendienst: “Lekker belangrijk”).

Op zondag 30 september mogen wij samen een doopdienst vieren. Harm Jan en Marrit Feenstra (De Leijen 11) hebben de bediening van de Heilige Doop aangevraagd voor hun zoon Thijs Ruben. Voor hen, maar zeker ook voor ons, een feestelijk en bijzonder moment. De doop is immers “een teken” voor heel de gemeente waarbij Gods liefde zichtbaar is; het is tastbaar evangelie.
Het zijn beide diensten waar ik mij op verheug en waar wij intense momenten mogen delen.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent
De vakantie is inmiddels voorbij en alles komt weer op gang. Wij hebben een heerlijke vakantie gehad en het huwelijk van Stefan en Laura was heel bijzonder. Wij hebben ervan genoten; een dag met een gouden rand. Dank voor alle betrokkenheid en voor de leuke reacties.
Ik wil Aleid Bouma bedanken voor haar werkzaamheden als aanspreekpunt voor het pastoraat en berichtgeving in Geandewei en het Menoraviertje. Tineke Bosma wil ik bedanken voor de uitstekende vervanging. Tineke heeft nu tot de startzondag vakantie en ik mag nu voor haar inspringen.
Nog even en de kerk ontwaakt weer uit haar zomerslaap. Wij gaan een seizoen tegemoet waarin veel veranderingen zullen komen. Dat zal ook wel veel van mensen vragen. Ik hoop dat wij samen volop bouwen aan de kerk in Drachten.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 9 september hoop ik weer voor te gaan in de Menorah. Wij hebben dan een gezamenlijke avondmaalsviering met de wijken Zuid, West en Oost. In deze dienst gaat de kindernevendienst ook van start. Op een feestelijke wijze willen wij in deze dienst het startschot geven voor het nieuwe seizoen van de kindernevendienst van de wijken. Dus kinderen kom allemaal naar deze dienst.
Op de middag van deze zondag viert Wijk Zuid een bijzondere en feestelijke dienst. In deze dienst zal ds. Peter Smilde verbonden worden aan wijk Zuid. Wij willen Wijk Zuid van harte feliciteren met hun nieuwe predikant en wij willen ds. Peter Smilde en zijn vrouw Ymkje van harte welkom heten in Drachten.

Op zondag 16 september vieren wij als drie wijken onze startzondag in De Arke. Ds. Van der Herik, Ds. Smilde, Tineke Bosma en ik zullen met zijn vieren voorgaan in deze dienst. Wij volgen het landelijk thema: Een goed gesprek. Verder informatie vindt u in deze Geandewei.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
In de vakantieperiode zijn er gecombineerde diensten van de wijken Oost, West en Zuid. Op zondag 22 juli mag ik voorgaan in de Zuiderkerk. Er is in de vakantie geen kindernevendienst, maar er liggen wel kleurplaten voor kinderen klaar. Ik heb nu nog geen idee waar de dienst zondag over zal gaan. Meestal volg ik het rooster, maar waarschijnlijk deze keer niet. U zult het zondag a.s. horen wat het is geworden.
Ik wil u allen thuis of elders goede en gezegende diensten toewensen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 17 juni mogen wij samen met wijk Zuid het Heilig Avondmaal vieren in de Menorah. Ik volg even niet het rooster, maar voor deze dienst wil ik met u stilstaan bij: Vergeven en vergeten??? Waarschijnlijk kies ik als lezing Matteüs 18: 21-35.
Op zondag 24 juni vieren wij een gewone dienst in de Menorah. Op dit moment weet ik nog niet precies waar de dienst over zal gaan. Misschien volg ik weer gewoon het leesrooster over Job.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 3 juni mag ik voorgaan in de Menorah. Op het leesrooster staat het indringende gedeelte uit Job 1. Een Bijbelgedeelte dat veel vragen oproept. Daar wil ik samen met u over nadenken. (In de Menorah in het Nederlands en aansluitend in de Grote kerk in het Fries).Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, mogen wij een bijzondere eredienst vieren. Het is voor het eerst dat op een hoogtijdag de wijken West, Zuid en Oost dit samen gaan vieren in de Zuiderkerk. De dienst is mede voorbereid door drie mensen uit de drie wijken. Wij kozen als thema: Hiep, hiep, hoera! De CMV Concordia zal de muzikale begeleiding verzorgen. Wij hopen op een feestelijk dienst. Voor de kinderen is kindernevendienst en ook een verhaal en activiteit in de kerk. Er is ook oppas. Ik verheug mij erop om deze bijzondere dienst samen te vieren.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma


Bij de diensten

Op zondag 13 mei hoop ik weer voor te gaan in de Menorah. Het is dan Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Daar horen een paar bijzondere lezingen bij, maar dit jaar wil ik het toch anders doen. Er is geen kindernevendienst en dus volg ik niet het rooster. Ik wil al langere tijd eens preken over Prediker 12: 1-8. Dit gaat over het leven en over het ouder worden. Een bijzonder stukje Bijbelse poëzie. Ik verheug mij erop om me daar eens over te buigen.

Gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op 15 april vieren wij een kinderdienst. Ik mocht de dienst voorbereiden met de leiding van de kindernevendienst. In deze dienst zal er een kinderkoor meedoen, The Young Sources uit Boornbergum, o.l.v. Heleen van der Meulen.
Het thema van deze zondag is: Zondag zie je ze vliegen in de Menorah. Het zal uiteraard allemaal wat anders gaan dan gewoonlijk om zo kinderen volop te betrekken bij de dienst. Ik verheug mij er op.
Graag tot ziens en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op Goede Vrijdag verzorgt het CGK “Ere zij God” onder leiding van Rein Albert Ferwerda een bijzondere invulling van de viering met stukken uit de Matteüs Passion en The Crucifixion in een Nederlandse vertaling. Zo zullen wij op indringende wijze stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.
Op de Stille Zaterdag vieren wij de Paaswake in de Menorah. Dat ervaar ik altijd als een zeer intense dienst. In de late avond wachten wij op het LICHT van de opstanding. Een dienst met zoveel zeggingskracht.

Op zondag 1 april is het Pasen.
Voor mij het grootste feest van de kerk. Op feestelijke wijze mogen wij dat vieren. De zanggroep van gemeenteleden onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman zal aan de Paasdienst meewerken.


Op zondag 8 april zal collega ds. Hans de Jong voor het eerst in de Menorah voorgaan.
Ik wil ook vast zondag 15 april noemen. Dan is er een kinderdienst die ik mocht voorbereiden met een deel van de leiding van de kindernevendienst. In deze dienst zal er een kinderkoor meedoen, The Young Sources uit Boornbergum. Het thema van deze zondag is: Zondag zie je ze vliegen in de Menorah. Uiteraard zullen de kinderen volop meedoen in deze dienst.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienstenOp zondag 18 maart vieren wij de 5e zondag van de 40-dagentijd. Wij komen dichterbij Pasen. In deze dienst wil ik stilstaan bij de strijd die Jezus heeft ervaren in Getsemané (Matteüs 26: 36-46).

Op zondag 25 maart is het Palmzondag. Op die zondag ben ik zelf niet aanwezig. ’s Avonds is er een speciale bijeenkomst samen met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt (Oost) in de Hoeksteen. U zult daar vast meer over lezen in deze Geandewei.


In de Goede of stille week hebben wij alle dagen een dienst.
Op maandag, dinsdag en woensdag is er een vesper in de Zuiderkerk. Deze vespers beginnen om 19.00 uur. Op maandag en dinsdag is er een sobere maaltijd voorafgaand aan de vespers. De lijsten om u op te geven liggen in de kerk. Tineke Bosma zal twee vespers verzorgen en ik mag er één doen. Zo leven wij toe naar Pasen.
Op de Witte Donderdag mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. Het is een echt “Avondmaal”. Op deze bijzondere avond mogen wij op bijzondere wijze stilstaan bij de instelling van het Avondmaal. De dienst is gezamenlijk in de Zuiderkerk.

Op Goede Vrijdag verzorgt CGK “Ere zij God” onder leiding van Rein Albert Ferwerda een bijzondere invulling van de viering met stukken uit de Matteüs Passion en The Crucifixion in Nederlandse vertaling. Zo zullen op indringende wijze stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Op de Stille Zaterdag vieren wij de Paaswake in Menorah. Dat ervaar ik altijd als een zeer intense dienst. In de late avond wachten wij op het LICHT van de opstanding. Een dienst met zoveel zeggingskracht.

Op zondag 1 april is het Pasen. Voor mij het grootste feest van de kerk. Op feestelijke wijze mogen dat vieren. De zanggroep van gemeenteleden onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman zal aan de Paasdienst meewerken.

Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op de zondagavond van 4 maart is er een vesper. De commissie Eredienst verzorgt vier avonddiensten per jaar. Wij doen eigenlijk altijd een vesper in de 40-dagentijd. De dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door: Jeroen Akkerman, Anne Henk Boschma, Pieter de Jong, Anneke Quarré en Joukje Steegstra. In deze dienst zullen Elize Akkerman, Bianca en Ingrid Adema een muzikale bijdrage leveren. Wij kiezen bij de vespers meestal voor een persoon en deze keer gaat het over Petrus.
Op zondag 11 maart volg ik het rooster van kindernevendienst. In de dienst en nevendienst gaat het over Johannes 6: 4-15, de broodvermenigvuldiging. Het thema is: Ik geef je te eten.
Op woensdag 14 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Er is dan een dienst in de Zuiderkerk voor de wijken Zuid, Oost en West. Ik wil dan met u nadenken over bidden. Waarom bidden wij? De lezing van de avond is Mat. 6: 5-15.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Ouderenochtend
Op woensdag 7 maart is er weer een ouderenochtend. Wij beginnen om 09.45 uur en wij stoppen uiterlijk om 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

25++ groep
Op zondag 11 maart komen wij weer bij elkaar in de Menorah. Wij beginnen om 20.00 uur.
Je bent van harte welkom om eens mee te doen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 18 februari is er de 25++ dienst. Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door de leden van de gespreksgroep 25++. Wij hebben dit jaar gekozen voor het thema “Engelen”. Op hele eigen wijze willen wij als groep deze dienst vormgeven. De voorbereiding van deze dienst is al een waardevol proces; samen in gesprek gaan en samen kiezen wat ons aanspreekt in dit thema. Wij gaan liederen zingen en naar mooie liederen luisteren. Ook is er solozang. Ik verheug mij er zeer op.

Elke gespreksavond beginnen wij in de kerk rondom het doopvont en dan steek iedereen een kaarsje aan en zingen wij het aangegeven lied. Op de foto hieronder is dat ook zichtbaar.

Ik wil al vast ook noemen dat er zondagavond 4 maart een vesper is. De commissie Eredienst verzorgt vier avonddiensten per jaar. Wij doen eigenlijk altijd een vesper in de 40-dagentijd. De dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door: Jeroen Akkerman, Anne Henk Boschma, Pieter de Jong, Anneke Quarré en Joukje Steegstra. In deze dienst zullen Elize Akkerman, Bianca en Ingrid Adema een muzikale bijdrage leveren. Wij kiezen bij de vespers meestal voor een persoon en deze keer gaat het over Petrus.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 11 februari ben ik weer present in de Menorah. Op het rooster van Kind en Zondag staat de lezing uit Marcus 1: 40-45, een bijzonder “gecomponeerde” lezing.

Het thema van de kindernevendienst is: “Niet meer eenzaam”. Ook in de dienst zullen wij bij deze lezing stilstaan. 
Ik wil ook alvast uw aandacht vragen voor zondag 18 februari. Deze dienst heeft de 25++ groep voorbereid. Zij zochten ook het thema uit en dan is een bijzonder prikkelend thema: Engelen. Samen mochten wij de dienst invullen. Alleen de gezamenlijke voorbereiding was al kostbaar.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

De beker bij het Avondmaal
In de vergadering van Pastorale raad stonden wij stil bij de viering van het Avondmaal. In dat gesprek kwam naar voren dat mensen soms (tijdelijk) een verminderde weerstand hebben en dan liever niet uit de grote beker drinken. Als je kwetsbaar bent, moet je zoveel mogelijk ziektekiemen vermijden. Zij die dit zo voelen kunnen ook gebruik maken van de kleine bekertjes die op de tafel staan bij het glutenvrije brood. Mocht de grote beker een drempel zijn, dan is dat een alternatief waar u vooral gebruik van kunt maken.

Mocht u nog vragen hierover hebben, laat het ons/mij vooral weten.
Mede namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma,

Bij de diensten
Op zondag 21 januari mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst wil ik stilstaan bij Matteüs 4: 12-22 over vissers van mensen in het “land dat duisternis kent”. Ik hoop dat wij dat op intense wijze mogen verstaan in Woord en sacrament.
Op zondag 28 januari is er een bijzondere avonddienst die georganiseerd wordt door de Commissie Eredienst. Deze keer is het koor Schola Liturgica uit Leeuwarden uitgenodigd. Zij zijn gespecialiseerd in het zingen in een Evensong. Meerdere keren per jaar gaan zij ook naar Engeland om daar te zingen in de Evensong. In Leeuwarden zingt dit koor elke tweede zondag van de maand in de Grote Kerk (om 17.00 uur). Het is een mooie kans om een echte Evensong mee te maken. Er is dan geen overdenking. Ik hoop wel de liturgie te verzorgen en leden van de commissie verzorgen de lezingen.
Ik ben benieuwd naar deze authentieke Evensong.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 14 januari vieren wij de doopgedachtenis en is er ook dopen. De doopouders van vorig jaar worden uitgenodigd om de doopvlinder van hun kind in ontvangst te nemen.

Wijnand en Vivien van der Ende (Ropta 43) hebben voor deze dienst de doop aangevraagd voor hun dochter Adriana Henderika Violeta. Wijnand, Vivien en Adriana zijn nog maar kort lid van onze gemeente. Vlak voor de drempel van het nieuwe jaar zijn zij op de Ropta gaan wonen. Fijn dat wij met hen deze feestelijke doopdienst mogen vieren; een prachtige kennismaking voor gemeente en doopouders.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
De Kerstnachtdienst is een bijzondere dienst. In de nacht waken wij als het ware met de herders en zien wij uit naar de komst van het Kind van Bethlehem. In de nacht mogen wij hoop en licht zien. Als thema voor deze dienst koos ik voor: Drachten aan de spoorlijn naar………... Bethlehem.

Wij gaan in deze dienst vooral ook veel zingen. Dat zullen wij doen onder begeleiding van CMV Crescendo uit Drachten onder leiding van Gatze Verbeek. Na de dienst staat er chocolademelk en kerststol voor u klaar.
Ook de Kerstmorgen mogen wij samen uitbundig vieren. Wij sluiten dan het project van de kindernevendienst af. Het thema van deze zondag is: Het wordt licht.
Wij zullen ook in deze dienst volop zingen. De zanggroep onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman zal meewerken aan de dienst.

Op de Oudejaarsavond mag ik ’s avonds in een gezamenlijke dienst met wijk Zuid voorgaan. Het is een avond waarin wij de neiging hebben om vooral terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar wij willen juist ook op deze avond hoopvol vooruit kijken. De God van de Eeuwigheid is met mensen in de tijd verbonden.

Op de Nieuwjaarsmorgen mogen wij elkaar om half 10 “folle lok en seine” toewensen en samen koffiedrinken. Om 10 uur mogen wij met een viering het Nieuwe Jaar beginnen.

Goede, feestelijke en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschm

Van de Meent
Het jaar 2017 is al weer bijna voorbij. Velen zeggen en voelen dat het jaar voorbij is gevlogen en ik kan dat alleen maar beamen. Zo voel ik dat zeker ook.

Er is in de gemeente veel gebeurd. Wij hebben vaak verdriet moeten delen in het afgelopen jaar. Voor veel mensen is de jaarwisseling dan ook beladen. Het jaar is voorbij en dat lijkt soms nog meer afstand te scheppen tot de geliefden die wij missen.
Er zijn veel mensen die met ziekte te maken kregen. Wij zijn dankbaar met hen die herstel mochten ervaren. Wij leven mee met hen die volop in de zorg en onzekerheid zitten.
Wij mochten ook hele bijzondere en intense diensten vieren, waar je als gemeente zoveel mag delen. Ik heb ook genoten van de betrokkenheid van de gemeente.
Het is bijzonder dat er steeds mensen zijn die vrijwilligerswerk doen in de gemeente. ‘Samen staan wij sterk’, is echt waar.
Op het kerkelijke erf van Drachten staat veel in het teken van “Voortvarend verder”. Het valt nog niet mee om samen de koers naar de toekomst uit te stippelen, maar ik hoop van harte dat wij daar samen uit komen en er vorm aan mogen geven en samen toekomstgericht mogen zijn.
Voor ons persoonlijk was 2017 ook een wonderlijk jaar. Soms is het nog niet te beseffen wat er is gebeurd, maar ook niet dat ik zo snel weer gewoon aan de slag mocht gaan. Ik ben er dankbaar voor. Wat hebt u meegeleefd. Heel bijzonder.
Nu is het bijna Kerstfeest. Voor velen een prachtige tijd. Voor anderen ook een tijd van verdriet, omdat voor hen het “alleen voelen” dan zo sterk beleefd en ervaren wordt. Hen wil ik sterkte toewensen. Het kan dan een opluchting zijn dat het weer januari is.

Mede namens Nienke, u allen goede en gezegende Kerstdagen gewenst en “Folle lok en seine!” voor het nieuwe jaar.
Ds. Anne Henk Boschma

Ga naar boven